Statut


• bira dodatne predstavnike podružnice za županijsku skupštinu prema ostvarenom izbornome rezultatu na lokalnim izborima, sukladno odredbama Statuta;
• bira po jednog predstavnika (predstavnicu) podružnice za Sabor HNS-a, na svakih započetih 50 (pedeset) članova (članica) podružnice, počevši od broja 50 (pedeset);
• po potrebi odlučuje o povjerenju izabranim članovima tijela podružnice;
• donosi poslovnik o svojem radu te
• obavlja i druge poslove predviđene poslovnikom, Statutom i odlukama viših tijela HNS-a.

 

 

 

Predsjednik (predsjednica) podružnice

 

Članak 29.
(1) Predsjednik (predsjednica) podružnice predstavlja podružnicu u skladu sa Statutom i programskim načelima HNS-a.
(2) Predsjednik (predsjednica) podružnice:
• organizira rad podružnice;
• potiče osnivanje ogranaka;
• radi na unapređenju organizacije i ustroja podružnice, povećanju broja članova i edukaciji članstva;
• potiče i brine se za političko djelovanje i izvršavanje zadaća podružnice;
• odgovara za materijalno i financijsko poslovanje podružnice, u skladu sa Statutom, Pravilnikom i odlukama nadležnih tijela HNS-a;
• za materijalno i financijsko poslovanje podružnice odgovoran (odgovorna) je i u skladu sa zakonima Republike Hrvatske;
• dužan (dužna) je aktivno poticati uključenje mladih u djelovanje i rad podružnice te
• obavlja i druge poslove predviđene Statutom i odlukama viših tijela HNS-a.
(3) U slučaju spriječenosti, predsjednika (predsjednicu) podružnice zamjenjuje jedan od potpredsjednika (potpredsjednica) kojeg on (ona) ovlasti.
(4) Predsjednik (predsjednica) može zadužiti bilo kojeg člana (članicu) podružnice za obavljanje određenih zadataka u radu podružnice.

 

Predsjedništvo podružnice

 

Članak 30.
(1) Predsjedništvo podružnice čine:
• predsjednik (predsjednica) podružnice;
• dva potpredsjednika (potpredsjednice) podružnice;
• tajnik (tajnica) podružnice;
• predsjednik (predsjednica) interesnog odbora mladih podružnice;
• predsjednica ženske inicijative podružnice;
• općinski načelnik (načelnica), odnosno gradonačelnik (gradonačelnica) i njihovi zamjenici iz redova HNS-a, te u Gradu Zagrebu predsjednici (predsjednice) vijeća gradskih četvrti i njihovi zamjenici (zamjenice);

© 2012., Sva prava pridržana, Politička akademija HNS-a