Statut

Hitovi: 3782

Na temelju ─Źlanka 10. Zakona o politi─Źkim strankama (Narodne novine br. 76/93., 111/96., 164/98. i 36/01.), 11. Sabor Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata usvojio je, na zasjedanju odr┼żanom 17. o┼żujka 2012. godine, izmjene i dopune Statuta HNS-a te nakon ugradnje istih (pro─Źi┼í─çeni tekst) stupa na snagu ovaj

STATUT

HRVATSKE NARODNE STRANKE - LIBERALNIH DEMOKRATA

 

 

I. TEMELJNE ODREDBE

 

─îlanak 1.
(1) Hrvatska narodna stranka ÔÇô liberalni demokrati je politi─Źka stranka.
(2) Puni naziv stranke jest Hrvatska narodna stranka ÔÇô liberalni demokrati.
(3) Skra─çeni naziv stranke je HNS.
(4) Sjedište HNS-a je u Zagrebu.

 

─îlanak 2.
(1) HNS je pravna osoba, upisana u registar politi─Źkih stranaka koji se vodi pri nadle┼żnom tijelu Republike Hrvatske, ima svoj ┼żirora─Źun i devizni ra─Źun, a u pravnom prometu s tre─çima za preuzete obveze odgovara svojim sredstvima, odnosno imovinom.
(2) HNS predstavlja i zastupa njezin predsjednik (predsjednica). Predsjednik (predsjednica) mo┼że, u skladu s ovim Statutom, ovlastiti i druge osobe da predstavljaju i zastupaju HNS.

 

─îlanak 3.
(1) HNS djeluje na podru─Źju Republike Hrvatske.
(2) HNS djeluje i u inozemstvu, u skladu sa zakonom, ovim Statutom, pravnim poretkom Europske unije i dr┼żave u kojoj djeluje.
(3) HNS mo┼że osnovati ili se udru┼żiti u doma─çe i me─Ĺunarodne asocijacije, udruge ili organizacije koje zastupaju liberalno-demokratska na─Źela, u skladu s ovim Statutom i odlukama nadle┼żnih tijela HNS-a.

 

─îlanak 4.
(1) HNS ima svoj pe─Źat, znak i zastavu.
(2) Pe─Źat HNS-a okruglog je oblika, promjera 30 mm, s tekstom ┬źHRVATSKA NARODNA STRANKA ÔÇô LIBERALNI DEMOKRATI┬╗, koji prati rub pe─Źata. U sredini pe─Źata nalazi se znak HNS-a.
(3) Pe─Źate imaju i ustrojstveni oblici HNS-a. Pe─Źat ustrojstvenog oblika istovjetan je pe─Źatu HNS-a, s time ┼íto u drugom redu teksta stoji naziv ustrojstvenog oblika.
(4) Znak HNS-a kvadratnog je oblika i sastoji se od bijelih, spojenih slova H, N i S, koja kvadrat dijele u gornje crveno i donje modro polje.
(5) Zastava HNS-a je trobojna, od gornjega crvenog, srednjega bijelog koje je valovito oblikovano i donjega modrog polja, ukupnih dimenzija 200 x 100 cm.
(6) Znak i zastava HNS-a mogu biti i druga─Źijih dimenzija, kada se koriste u promid┼żbene svrhe, o ─Źemu odlu─Źuje Predsjedni┼ítvo HNS-a.


(7) Mjerodavni uzorak znaka i zastave pohranjen je u Središnjem uredu HNS-a.
(8) Boja HNS-a je naran─Źasta (PANTONE: 151 C).
(9) O kori┼ítenju i ─Źuvanju pe─Źata, pe─Źata ustrojstvenih oblika, znaka i zastave te njihovoj za┼ítiti odlu─Źuje Predsjedni┼ítvo HNS-a.

 

 

─îlanak 5.
(1) Rad HNS-a i njegovih tijela je javan, a ostvaruje se na javnim skupovima, tribinama, okruglim stolovima, obavje┼ítavanjem javnosti i ─Źlanstva putem priop─çenja, izjava, reagiranja, tiskovnih konferencija, nazo─Źno┼í─çu predstavnika (predstavnica) javnog informiranja na skupovima Stranke te na druge prikladne na─Źine.
(2) Tijela HNS-a mogu raspravljati i odlu─Źivati bez nazo─Źnosti javnosti:
ÔÇó o unutra┼ínjim kadrovskim pitanjima;
ÔÇó o strategiji i taktici izborne promid┼żbe i nominiranju kandidata (kandidatkinja) za izbore;
ÔÇó o spajanju, odnosno udru┼żivanju s drugim strankama;
ÔÇó o poslovanju HNS-a;
ÔÇó o pitanjima koja se smatraju poslovnom tajnom te
ÔÇó o ostalim unutarstrana─Źkim pitanjima, temeljem odluke nadle┼żnog tijela HNS-a.

 

─îlanak 6.
(1) HNS ima vlastitu nakladni─Źku djelatnost i strana─Źko glasilo.
(2) Predsjedni┼ítvo HNS-a imenuje glavnog urednika strana─Źkoga glasila.
(3) HNS mo┼że izdavati i druga glasila te osnivati ili se koristiti i ostalim sredstvima javnog priop─çavanja (internet, televizija, radio i sl.) u skladu sa zakonom i Statutom.

 

─îlanak 7.
(1) HNS dodjeljuje priznanja i nagrade svojim ─Źlanovima za predan rad, doprinos ja─Źanju stranke i promociji strana─Źkih na─Źela i programa.
(2) Iznimno, HNS mo┼że dodijeliti priznanja i nagrade iz st. 1. ovoga ─Źlanka osobama koje nisu ─Źlanovi HNS-a, ukoliko svojim radom i aktivnostima promi─Źu program, vrijednosti i na─Źela Stranke.
(3) HNS dodjeljuje nagradu Kre┼íimir D┼żeba za izniman strana─Źki aktivizam. Nagrada Kre┼íimir D┼żeba dodjeljuje se u skladu s Pravilnikom o dodjeli nagrade Kre┼íimir D┼żeba.

 

 

II. ─îLANSTVO

 

─îlanak 8.
(1) ─îlanom (─Źlanicom) HNS-a mo┼że postati svaki punoljetni, poslovno sposoban dr┼żavljanin (dr┼żavljanka) Republike Hrvatske, koji (koja) je upoznat (upoznata) sa Statutom i programom HNS-a i prihva─ça ih.
(2) ─îlanom (─Źlanicom) HNS-a postaje se dobrovoljnim potpisivanjem pristupnice i upisom u Registar ─Źlanova HNS-a.
(3) ─îlanstvo u HNS-u mo┼że biti i po─Źasno. Odluku o primanju u po─Źasno ─Źlanstvo donosi Predsjedni┼ítvo HNS-a, sukladno Pravilniku o ─Źlanstvu. Po─Źasni ─Źlanovi (─Źlanice) imaju sva prava redovitih ─Źlanova (─Źlanica), osim prava da biraju i budu birani, sukladno ovom Statutu.


(4) ─îlan (─Źlanica) HNS-a ne mo┼że biti ─Źlan (─Źlanica) neke druge politi─Źke stranke sa sjedi┼ítem u Republici Hrvatskoj, osim u iznimnim slu─Źajevima uz odobrenje Predsjedni┼ítva Stranke.

 

(5) Svaki (svaka) ─Źlan (─Źlanica) HNS-a dobiva strana─Źku iskaznicu.
(6) Izgled i sadr┼żaj pristupnice i strana─Źke iskaznice utvr─Ĺuje Predsjedni┼ítvo HNS-a.
(7) Sredi┼ínji odbor donosi Pravilnik o ─Źlanstvu, kojim se podrobno reguliraju sva pitanja vezana uz ─Źlanstvo u HNS-u, a napose po─Źetak i prestanak ─Źlanstva, vo─Ĺenje Registra ─Źlanova i sl..

 

 

 

─îlanak 9.
(1) Registar ─Źlanova HNS-a vodi Sredi┼ínji ured HNS-a.
(2) Registar ─Źlanova HNS-a vodi se u elektroni─Źkom obliku. Uz elektroni─Źki, Registar ─Źlanova mo┼że se voditi i u tiskanom obliku.
(3) Izgled, sadr┼żaj i na─Źin vo─Ĺenja Registra ─Źlanova propisuje se Pravilnikom o ─Źlanstvu.
(4) Registar ─Źlanova jedini je mjerodavan izvor za utvr─Ĺivanje broja ─Źlanova Stranke i njezinih ustrojstvenih oblika te za sva ostala pitanja vezana uz podatke o ─Źlanstvu u Stranci.
(5) Predsjedni┼ítvo HNS-a mo┼że zadu┼żiti Sredi┼ínji ured HNS-a da izvr┼íi reviziju ─Źlanstva ustrojstvenih oblika HNS-a.

 

─îlanak 10.
(1) ─îlan (─Źlanica) HNS-a ima ova prava i obveze:
ÔÇó sudjelovati u oblikovanju i ostvarenju politike HNS-a;
ÔÇó aktivno sudjelovati u radu HNS-a i strana─Źkih tijela;
ÔÇó po┼ítivati Statut i programska na─Źela HNS-a te provoditi odluke nadle┼żnih strana─Źkih tijela;
ÔÇó redovito pla─çati ─Źlanarinu sukladno posebnom pravilniku;
ÔÇó birati i biti biran (birana) u sva strana─Źka tijela;
ÔÇó biti kandidiran (kandidirana) na strana─Źkim listama za izbore za ─Źlanove predstavni─Źkih i izvr┼ínih tijela, na svim razinama u Republici Hrvatskoj te za institucije Europske unije;
ÔÇó biti obavije┼íten (obavije┼ítena) o strana─Źkim aktivnostima, stavovima i odlukama te dobiti druge odgovaraju─çe informacije putem strana─Źkog glasila ili na drugi odgovaraju─çi na─Źin;
ÔÇó na strana─Źkim tijelima iznositi prijedloge, mi┼íljenja i kritike vezane uz rad HNS-a i strana─Źkih tijela.

 

─îlanak 11.
(1) ─îlanstvo u HNS-u prestaje:
ÔÇó istupanjem iz HNS-a, u skladu s Pravilnikom o ─Źlanstvu;
ÔÇó dono┼íenjem kona─Źne odluke o isklju─Źenju iz HNS-a;
ÔÇó u─Źlanjenjem u drugu politi─Źku stranku sa sjedi┼ítem u Republici Hrvatskoj, bez odobrenja Predsjedni┼ítva Stranke;
ÔÇó kandidiranjem na listi druge politi─Źke stranke ili na nezavisnoj listi, bez prethodne suglasnosti nadle┼żnih tijela HNS-a;
ÔÇó podno┼íenjem ostavke na ─Źlanstvo ili du┼żnost u predstavni─Źkim, izvr┼ínim i drugim tijelima vlasti, bez prethodne suglasnosti nadle┼żnih tijela HNS-a;
ÔÇó gubitkom poslovne sposobnosti;
ÔÇó smr─çu.


(2) Prestanak ─Źlanstva u HNS-u, uza zabilje┼żbu o razlogu prestanka ─Źlanstva, upisuje se u Registar ─Źlanova HNS-a.

 

 

─îlanak 12.
(1) Osnove strana─Źke stege predstavlja izvr┼íenje du┼żnosti iz ─Źlanka 10. te pridr┼żavanje op─çih pravila ulju─Ĺenog pona┼íanja.
(2) Nepridr┼żavanjem pravila takvog pona┼íanja ─Źlan (─Źlanica) ugro┼żava interese HNS-a, ┼íto se razmatra u postupku pred sudom ─Źasti.
(3) Ukoliko ─Źlan (─Źlanica) HNS-a kr┼íi odredbe ovog Statuta ili odluke nadle┼żnih strana─Źkih tijela, ako djeluje suprotno programskim na─Źelima i ciljevima HNS-a ili na drugi na─Źin ┼íteti ugledu HNS-a, protiv njega (nje) ─çe se provesti unutarstrana─Źki postupak pred Sudom ─Źasti HNS-a.
(4) Nakon provedenog postupka sud ─Źasti mo┼że izre─çi opomenu, suspenziju u trajanju do godinu dana, odluku o isklju─Źenju iz HNS-a ili donijeti osloba─Ĺaju─çu odluku.
(5) Opomena se mo┼że izre─çi za lak┼íe povrede iz stavka 1. ovoga ─Źlanka, kojima je HNS-u nanesena bla┼ża ┼íteta.
(6) Suspenzija u trajanju do godinu dana se mo┼że izre─çi za povrede iz stavka 1. ovoga ─Źlanka, ukoliko se na taj na─Źin mo┼że ostvariti pozitivan i preventivan u─Źinak, kako za ─Źlana (─Źlanicu), tako i za HNS.
(7) Isklju─Źenje iz HNS-a mo┼że se izre─çi ─Źlanu (─Źlanici) za te┼íke povrede iz stavka 1. ovog ─Źlanka, kojima je nanesena ve─ça ┼íteta HNS-u.

 

 

─îlanak 13.
(1) Predsjednik (predsjednica) HNS-a ima pravo donijeti odluku o trenuta─Źnoj suspenziji ─Źlana za kojeg ustvrdi da kr┼íi odredbe Statuta, ┼íteti ugledu Stranke ili postupa suprotno odlukama vi┼íih tijela HNS-a.
(2) Predsjednik (predsjednica) HNS-a du┼żan (du┼żna) je u roku od 30 dana ukinuti suspenziju ili pokrenuti postupak pred sudom ─Źasti protiv suspendiranoga ─Źlana koji kr┼íi odredbe Statuta, ┼íteti ugledu stranke ili postupa suprotno odlukama vi┼íih tijela HNS-a.
(3) Ukoliko predsjednik (predsjednica) HNS-a ne pokrene postupak pred sudom ─Źasti u roku od 30 dana, smatra se da je suspenzija ukinuta.

 

─îlanak 14.
(1) Postupak pred Sudom ─Źasti detaljno se ure─Ĺuje pravilnikom koji donosi Sredi┼ínji odbor HNS-a.
(2) Svaki ─Źlan (─Źlanica) HNS-a, kao i sva strana─Źka tijela, mogu podnijeti obrazlo┼żenu prijavu Sudu ─Źasti u skladu sa Statutom i pravilnikom iz stavka 1. ovoga ─Źlanka.

 

 

III. ORGANIZACIJA (USTROJ) HNS-a

 

─îlanak 15.
(1) HNS je organiziran prema teritorijalnom na─Źelu.


(2) ─îlanovi HNS-a mogu se unutar stranke organizirati i prema interesnoj osnovi.

 

 

─îlanak 16.
(1) Teritorijalnu organizaciju HNS-a ─Źine podru┼żnice s ograncima, ┼żupanijske organizacije i regionalni savezi.
(2) Podru┼żnice s ograncima, ┼żupanijske organizacije i regionalni savezi du┼żni su po┼ítivati odluke Sredi┼ínjeg odbora i Predsjedni┼ítva Stranke.

 

 

Podru┼żnica

 

 

─îlanak 17.
(1) Podru┼żnica je temeljna organizacijska jedinica HNS-a koja se osniva za podru─Źje op─çine ili grada. U gradu Zagrebu podru┼żnice se osnivaju za podru─Źje gradske ─Źetvrti.
(2) Za osnivanje podru┼żnice HNS-a nu┼żno je 10 (deset) ─Źlanova (─Źlanica) HNS-a.
(3) Zapisnici s osniva─Źke skup┼ítine podru┼żnice upu─çuju se u Sredi┼ínji ured HNS-a, koji je du┼żan registrirati podru┼żnicu pri nadle┼żnom tijelu dr┼żavne uprave.

 

─îlanak 18.
(1) Podru┼żnice djeluju samostalno u skladu sa Statutom i Programom HNS-a, deklaracijama i odlukama vi┼íih tijela HNS-a, promi─Źu─çi ciljeve i na─Źela te ostvaruju─çi programsku politiku HNS-a neposrednim djelovanjem svojih ─Źlanova (─Źlanica).
(2) Podru┼żnica nema status pravne osobe i djeluje temeljem ovla┼ítenja, sukladno Statutu i odlukama nadle┼żnih tijela HNS-a.

 

─îlanak 19.
(1) Podru┼żnice samostalno odlu─Źuju o me─Ĺustrana─Źkim dogovorima o suradnji i zajedni─Źkim nastupima na izborima, na podru─Źju svoje jedinice lokalne samouprave, u skladu s op─çom politikom HNS-a.
(2) Na podru─Źju svoje jedinice lokalne samouprave podru┼żnice samostalno sastavljaju liste i odre─Ĺuju kandidate (kandidatkinje) i zamjenike (zamjenice) kandidata (kandidatkinja) HNS-a za op─çinske na─Źelnike (na─Źelnice), gradona─Źelnike (gradona─Źelnice) i za izbore u predstavni─Źka tijela jedinice lokalne samouprave te predla┼żu kandidate (kandidatkinje) za izbore ─Źlanova predstavni─Źkih tijela na ostalim razinama i njihove zamjenike, u skladu sa Statutom i odlukama nadle┼żnih tijela Stranke.

 

─îlanak 20.
Predsjedni┼ítvo HNS-a, uz konzultacije s predsjedni┼ítvom nadle┼żne ┼żupanijske organizacije, mo┼że sastaviti liste i odrediti kandidate (kandidatkinje) i zamjenike (zamjenice) kandidata (kandidatkinja) iz stavka 2. prethodnog ─Źlanka, ukoliko podru┼żnica ne postoji ili je predsjedni┼ítvo podru┼żnice raspu┼íteno.


 

─îlanak 21.
(1) Svaki ─Źlan (─Źlanica) HNS-a pripada jednoj od podru┼żnica HNS-a.
(2) U op─çinama, odnosno gradovima u kojima ne postoji podru┼żnica, ─Źlanovi (─Źlanice) HNS-a pripadaju podru┼żnici u najbli┼żoj jedinici lokalne samouprave.
(3) U slu─Źaju preseljenja iz mjesta stanovanja, ─Źlan (─Źlanica) se odjavljuje u mati─Źnoj podru┼żnici i prijavljuje se podru┼żnici novoga mjesta stanovanja te se uklju─Źuje u njezin rad.
(4) Podru┼żnica osniva ogranak na podru─Źju mjesne samouprave u svojoj jedinici lokalne samouprave (mjesni odbor, gradska ─Źetvrt, gradski kotar).

 

─îlanak 22.
(1) Tijela podru┼żnice HNS-a jesu:
ÔÇó skup┼ítina;

ÔÇó predsjedni┼ítvo podru┼żnice;
ÔÇó koordinacija predsjednika (predsjednica) ogranaka;
ÔÇó predsjednik (predsjednica) te
ÔÇó nadzorni odbor.
(2) Podru┼żnica ima dva potpredsjednika (potpredsjednice), pri ─Źijemu se izboru preporu─Źuje voditi ra─Źuna o ravnomjernoj zastupljenosti spolova.
(3) Sva tijela podru┼żnice, osim predsjednika (predsjednice), u skladu s ovim Statutom donose poslovnik kojim detaljno ure─Ĺuju svoj rad.
(4) Podru┼żnice HNS-a mogu osnivati i druga tijela ukoliko to nije u suprotnosti sa Statutom i politi─Źkim na─Źelima HNS-a.

 

 

Skup┼ítina podru┼żnice

 

─îlanak 23.
(1) Skup┼ítina je najvi┼íe tijelo podru┼żnice i najvi┼íe politi─Źko tijelo HNS-a na podru─Źju jedinice lokalne samouprave.
(2) U podru┼żnicama koje imaju manje od 200 (dvjesto) ─Źlanova (─Źlanica), skup┼ítinu ─Źine svi ─Źlanovi (─Źlanice) podru┼żnice.
(3) Podru┼żnice koje imaju vi┼íe od 200 (dvjesto) ─Źlanova (─Źlanica) mogu organizirati skup┼ítinu prema predstavni─Źkom na─Źelu, ukoliko imaju osnovane sve ogranke, pri ─Źemu su du┼żne od Sredi┼ínjeg ureda HNS-a ishoditi potvrdu, potpisanu od glavnog tajnika HNS-a, da su ispunjeni svi potrebni uvjeti za odr┼żavanje skup┼ítine prema predstavni─Źkom na─Źelu.
(4) U podru┼żnicama koje organiziraju skup┼ítinu prema predstavni─Źkom na─Źelu, ogranci biraju po jednog predstavnika (predstavnicu) za skup┼ítinu podru┼żnice na svakih zapo─Źetih 10 ─Źlanova ogranka.
(5) Preporu─Źuje se da 20% predstavnika skup┼ítine podru┼żnice ─Źine ─Źlanovi (─Źlanice) mla─Ĺi od 30 godina, a 40% pripadnici (pripadnice) podzastupljenog spola u strukturi ─Źlanstva.
(6) Neovisno o broju ─Źlanova, u sastavu skup┼ítine podru┼żnice nalaze se ovi ─Źlanovi podru┼żnice:
ÔÇó predsjednik (predsjednica) i potpredsjednici podru┼żnice;
ÔÇó predsjednici (predsjednice) ogranaka;
ÔÇó saborski zastupnici, ─Źlanovi Vlade i zastupnici u Europskom parlamentu iz redova HNS-a;
ÔÇó op─çinski na─Źelnici (na─Źelnice), gradona─Źelnici (gradona─Źelnice), ┼żupani (┼żupanice) i njihovi zamjenici (zamjenice) te
ÔÇó ─Źlanovi predstavni─Źkih tijela jedinica lokalne samouprave iz redova HNS-a.


 

─îlanak 24.
(1) Skup┼ítina podru┼żnice donosi pravovaljane odluke natpolovi─Źnom ve─çinom prisutnih, ukoliko joj prisustvuje 1/3 ─Źlanova (─Źlanica) skup┼ítine.
(2) Ukoliko je skup┼ítina podru┼żnice organizirana prema predstavni─Źkom na─Źelu pravovaljane odluke donosi natpolovi─Źnom ve─çinom prisutnih, ukoliko joj prisustvuje natpolovi─Źna ve─çina ─Źlanova skup┼ítine.

 

─îlanak 25.
(1) Sjednica skup┼ítine podru┼żnice mo┼że biti izborna ili izvje┼ítajno-tematska.
(2) Izvje┼ítajno-tematska sjednica skup┼ítine odr┼żava se po potrebi, a najmanje jednom godi┼ínje.
(3) Izborna sjednica skup┼ítine odr┼żava se u pravilu svake ─Źetiri godine, a obvezno u roku od najvi┼íe 5 (pet) mjeseci od objave slu┼żbenih rezultata redovitih izbora za ─Źlanove predstavni─Źkog tijela jedince lokalne samouprave.

 

─îlanak 26.
(1) Sjednicu skup┼ítine saziva i njome predsjedava predsjednik (predsjednica) podru┼żnice, temeljem odluke predsjedni┼ítva podru┼żnice.
(2) Ukoliko sjednica skup┼ítine podru┼żnice nije odr┼żana vi┼íe od godinu dana, predsjednik (predsjednica) ┼żupanijske organizacije, temeljem odluke predsjedni┼ítva ┼żupanijske organizacije, saziva izbornu sjednicu skup┼ítine u roku od 60 dana od proteka godine dana.
(3) Poziv na sjednicu skup┼ítine podru┼żnice, zajedno s prijedlogom dnevnog reda, upu─çuje se svim ─Źlanovima (─Źlanicama) skup┼ítine u pisanom obliku, najkasnije 8 (osam) dana prije odr┼żavanja skup┼ítine podru┼żnice.
(4) Pri upu─çivanju poziva rabi se a┼żurirani popis ─Źlanova (─Źlanica) HNS-a iz Registra ─Źlanova koji vodi Sredi┼ínji ured HNS-a, potpisan od strane glavnog tajnika HNS-a, a koji ne smije biti stariji od 5 (pet) dana na dan upu─çivanja poziva.

 

─îlanak 27.
(1) Iznimno, na zahtjev 1/5 (jedne petine) ─Źlanova (─Źlanica) podru┼żnice, predsjedni┼ítva ┼żupanijske organizacije, Sredi┼ínjeg odbora HNS-a ili Predsjedni┼ítva HNS-a, predsjednik (predsjednica) podru┼żnice du┼żan (du┼żna) je sazvati izvanrednu skup┼ítinu podru┼żnice u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja zahtjeva.
(2) Obrazlo┼żeni zahtjev iz stavka 1. ovoga ─Źlanka podnosi se u pisanom obliku i sadr┼żi prijedlog dnevnoga reda sjednice skup┼ítine.
(3) Ukoliko predsjednik (predsjednica) podru┼żnice ne sazove sjednicu skup┼ítine u skladu sa stavkom 1. ovoga ─Źlanka, predsjednik (predsjednica) ┼żupanijske organizacije, temeljem odluke predsjedni┼ítva ┼żupanijske organizacije, saziva sjednicu skup┼ítine bez odgode. U tom slu─Źaju sjednica skup┼ítine je izborna.

 

─îlanak 28.
(1) Skup┼ítina podru┼żnice:
ÔÇó raspravlja i odlu─Źuje o izvje┼ítajima o radu podru┼żnice i njezinih tijela;
ÔÇó utvr─Ĺuje smjernice i ciljeve te donosi program rada podru┼żnice i njezinih tijela;
ÔÇó razmatra i usvaja izvje┼í─çe o financijskom poslovanju podru┼żnice;
ÔÇó donosi odluku o broju ─Źlanova (─Źlanica) i sastavu predsjedni┼ítva podru┼żnice;
ÔÇó tajnim glasovanjem u odvojenim postupcima bira predsjednika (predsjednicu), dva potpredsjednika (potpredsjednice), ─Źlanove (─Źlanice) predsjedni┼ítva i nadzornog odbora podru┼żnice;
ÔÇó bira po jednog predstavnika podru┼żnice za ┼żupanijsku skup┼ítinu na svakih zapo─Źetih 35 (trideset i pet) ─Źlanova (─Źlanica) podru┼żnice, po─Źev┼íi od broja 35 (trideset i pet);ÔÇó bira dodatne predstavnike podru┼żnice za ┼żupanijsku skup┼ítinu prema ostvarenom izbornome rezultatu na lokalnim izborima, sukladno odredbama Statuta;
ÔÇó bira po jednog predstavnika (predstavnicu) podru┼żnice za Sabor HNS-a, na svakih zapo─Źetih 50 (pedeset) ─Źlanova (─Źlanica) podru┼żnice, po─Źev┼íi od broja 50 (pedeset);
ÔÇó po potrebi odlu─Źuje o povjerenju izabranim ─Źlanovima tijela podru┼żnice;
ÔÇó donosi poslovnik o svojem radu te
ÔÇó obavlja i druge poslove predvi─Ĺene poslovnikom, Statutom i odlukama vi┼íih tijela HNS-a.

 

 

 

Predsjednik (predsjednica) podru┼żnice

 

─îlanak 29.
(1) Predsjednik (predsjednica) podru┼żnice predstavlja podru┼żnicu u skladu sa Statutom i programskim na─Źelima HNS-a.
(2) Predsjednik (predsjednica) podru┼żnice:
ÔÇó organizira rad podru┼żnice;
ÔÇó poti─Źe osnivanje ogranaka;
ÔÇó radi na unapre─Ĺenju organizacije i ustroja podru┼żnice, pove─çanju broja ─Źlanova i edukaciji ─Źlanstva;
ÔÇó poti─Źe i brine se za politi─Źko djelovanje i izvr┼íavanje zada─ça podru┼żnice;
ÔÇó odgovara za materijalno i financijsko poslovanje podru┼żnice, u skladu sa Statutom, Pravilnikom i odlukama nadle┼żnih tijela HNS-a;
ÔÇó za materijalno i financijsko poslovanje podru┼żnice odgovoran (odgovorna) je i u skladu sa zakonima Republike Hrvatske;
ÔÇó du┼żan (du┼żna) je aktivno poticati uklju─Źenje mladih u djelovanje i rad podru┼żnice te
ÔÇó obavlja i druge poslove predvi─Ĺene Statutom i odlukama vi┼íih tijela HNS-a.
(3) U slu─Źaju sprije─Źenosti, predsjednika (predsjednicu) podru┼żnice zamjenjuje jedan od potpredsjednika (potpredsjednica) kojeg on (ona) ovlasti.
(4) Predsjednik (predsjednica) mo┼że zadu┼żiti bilo kojeg ─Źlana (─Źlanicu) podru┼żnice za obavljanje odre─Ĺenih zadataka u radu podru┼żnice.

 

Predsjedni┼ítvo podru┼żnice

 

─îlanak 30.
(1) Predsjedni┼ítvo podru┼żnice ─Źine:
ÔÇó predsjednik (predsjednica) podru┼żnice;
ÔÇó dva potpredsjednika (potpredsjednice) podru┼żnice;
ÔÇó tajnik (tajnica) podru┼żnice;
ÔÇó predsjednik (predsjednica) interesnog odbora mladih podru┼żnice;
ÔÇó predsjednica ┼żenske inicijative podru┼żnice;
ÔÇó op─çinski na─Źelnik (na─Źelnica), odnosno gradona─Źelnik (gradona─Źelnica) i njihovi zamjenici iz redova HNS-a, te u Gradu Zagrebu predsjednici (predsjednice) vije─ça gradskih ─Źetvrti i njihovi zamjenici (zamjenice);


ÔÇó predsjednik (predsjednica) predstavni─Źkog tijela jedinice lokalne samouprave, predsjednik (predsjednica) kluba vije─çnika HNS-a u predstavni─Źkom tijelu jedinice lokalne samouprave te
ÔÇó 5 ÔÇô 14 (pet do ─Źetrnaest) izabranih ─Źlanova (─Źlanica), sukladno odluci skup┼ítine podru┼żnice.
(2) Iznimno, na prijedlog predsjednika podru┼żnice, predsjedni┼ítvo podru┼żnice mo┼że kooptirati do 1/3 (jedne tre─çine) dodatnih ─Źlanova (─Źlanica) u odnosu na postoje─çi broj ─Źlanova (─Źlanica) predsjedni┼ítva.
(3) Ukoliko ne postoji klub vije─çnika HNS-a u predstavni─Źkom tijelu jedinice lokalne samouprave, na sjednice predsjedni┼ítva pozivaju se vije─çnici koji nemaju status ─Źlanova predsjedni┼ítva podru┼żnice.
(4) Preporu─Źuje se da 20% svih ─Źlanova predsjedni┼ítva ─Źine ─Źlanovi (─Źlanice) mla─Ĺi od 30 godina, a 40% pripadnici (pripadnice) podzastupljenog spola.
(5) Predsjednik (predsjednica) podru┼żnice po funkciji je predsjednik (predsjednica) predsjedni┼ítva podru┼żnice.
(6) Na sjednice predsjedni┼ítva podru┼żnice pozivaju se ─Źlanovi podru┼żnice koji su zastupnici u Hrvatskom saboru, ─Źlanovi Vlade Republike Hrvatske, dr┼żavni du┼żnosnici, ┼żupani (┼żupanice) i njihovi zamjenici (zamjenice) te pro─Źelnici (pro─Źelnice) iz redova HNS-a.
(7) ─îlanovi (─Źlanice) predsjedni┼ítva du┼żni su prisustvovati sjednicama predsjedni┼ítva.

 

 

─îlanak 31.
(1) Sjednice predsjedni┼ítva podru┼żnice, u na─Źelu prije sjednice predstavni─Źkog tijela jedinice lokalne samouprave, a najmanje jednom mjese─Źno, osim tijekom srpnja i kolovoza, saziva predsjednik (predsjednica).
(2) Na zahtjev 1/3 (jedne tre─çine) ─Źlanova (─Źlanica) predsjedni┼ítva podru┼żnice, predsjednik (predsjednica) podru┼żnice du┼żan (du┼żna) je sazvati sjednicu predsjedni┼ítva u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja zahtjeva.
(3) Obrazlo┼żeni zahtjev iz stavka 2. ovoga ─Źlanka podnosi se u pisanom obliku i sadr┼żi prijedlog dnevnoga reda sjednice predsjedni┼ítva podru┼żnice.
(4) Ukoliko predsjednik (predsjednica) podru┼żnice ne sazove sjednicu predsjedni┼ítva u skladu sa stavkom 3. ovoga ─Źlanka, predsjednik (predsjednica) ┼żupanijske organizacije saziva sjednicu predsjedni┼ítva podru┼żnice.
(5) Sjednicama predsjedni┼ítva podru┼żnice predsjedava predsjednik (predsjednica), a u slu─Źaju sprije─Źenosti zamjenjuje ga (nju) potpredsjednik (potpredsjednica) podru┼żnice kojeg (koju) za to ovlasti predsjednik (predsjednica).
(6) Ukoliko predsjednik (predsjednica) podru┼żnice podnese ostavku, funkciju vr┼íitelja (vr┼íiteljice) du┼żnosti predsjednika (predsjednice) do izborne skup┼ítine preuzima potpredsjednik (potpredsjednica) podru┼żnice kojeg (koju) za to ovlasti predsjedni┼ítvo podru┼żnice.

 

─îlanak 32.
(1) Predsjedni┼ítvo podru┼żnice:
ÔÇó upravlja podru┼żnicom izme─Ĺu dviju skup┼ítina;
ÔÇó osmi┼íljava i organizira djelovanje i provo─Ĺenje politike HNS-a, izvr┼íenje programa te programskih na─Źela i ciljeva;
ÔÇó provodi odluke skup┼ítine i drugih nadle┼żnih tijela HNS-a;
ÔÇó daje politi─Źke ocjene i utvr─Ĺuje politi─Źke stavove;
ÔÇó poti─Źe omasovljenje ─Źlanstva;

ÔÇó osniva interesne odbore i koordinira njihov rad;
ÔÇó utvr─Ĺuje kandidate te organizira i provodi izbornu kampanju za izbore op─çinskog na─Źelnika (na─Źelnice) ili gradona─Źelnika (gradona─Źelnice) i njihovih zamjenika (zamjenica) te ─Źlanove predstavni─Źkog tijela i njihove zamjenike (zamjenice) u svojoj jedinici lokalne samouprave;
ÔÇó na prijedlog ogranaka, utvr─Ĺuje kandidate za izbor ─Źlanova tijela mjesne samouprave;
ÔÇó odlu─Źuje o koalicijama u svojoj jedinici lokalne samouprave;
ÔÇó organizira i poti─Źe dodatno obrazovanje ─Źlanova podru┼żnice;
ÔÇó najmanje dvaput godi┼ínje razmatra rad svojih ─Źlanova (─Źlanica) u tijelima jedinice lokalne samouprave;


ÔÇó predla┼że kandidate (kandidatkinje) za Hrvatski sabor, ┼żupana (┼żupanicu) i njihove zamjenike (zamjenice) te ─Źlanove (─Źlanice) predstavni─Źkog tijela podru─Źne (regionalne) samouprave i njihove zamjenike u skladu sa Statutom i odlukama nadle┼żnih tijela HNS-a;
ÔÇó utvr─Ĺuje kandidate (kandidatkinje) za tijela HNS-a;
ÔÇó poti─Źe i organizira promotivne aktivnosti te organizira odnose s javnostima;
ÔÇó na prijedlog predsjednika (predsjednice), bira i razrje┼íava tajnika (tajnicu) podru┼żnice;
ÔÇó donosi poslovnik o svojem radu;
ÔÇó obavlja druge poslove predvi─Ĺene poslovnikom, Statutom i odlukama vi┼íih tijela Stranke.
(2) Predsjedni┼ítvo podru┼żnice donosi pravovaljane odluke natpolovi─Źnom ve─çinom prisutnih ukoliko sjednici prisustvuje natpolovi─Źna ve─çina ukupnog broja ─Źlanova (─Źlanica) predsjedni┼ítva.

 

 

 

Koordinacija predsjednika ogranaka

 

─îlanak 33.
(1) Koordinaciju predsjednika ogranaka ─Źine svi predsjednici (predsjednice) ogranaka podru┼żnice.
(2) Predsjednik (predsjednica) podru┼żnice saziva i predsjeda koordinacijom predsjednika (predsjednica) ogranaka najmanje jednom u dva mjeseca.
(3) Na sjednice koordinacije pozivaju se ─Źlanovi mjesnih odbora, gradskih kotareva ili gradskih ─Źetvrti iz redova HNS-a, s podru─Źja podru┼żnice.

 

─îlanak 34.
(1) Koordinacija predsjednika ogranaka donosi poslovnik o svojem radu, te prijedloge i smjernice djelovanja i rada u ograncima.
(2) Koordinacija osmi┼íljava i predla┼że na─Źine pobolj┼íanja kvalitete ┼żivota gra─Ĺana na podru─Źju ogranka.

 

 

Nadzorni odbor podru┼żnice

 

─îlanak 35.
(1) Nadzorni odbor podru┼żnice ima 3 ─Źlana (─Źlanice).
(2) Predsjednik (predsjednica) podru┼żnice saziva konstituiraju─çu sjednicu nadzornog odbora, na kojoj ─Źlanovi (─Źlanice) nadzornog odbora izme─Ĺu sebe biraju predsjednika (predsjednicu) nadzornog odbora i donose poslovnik o svojem radu.
(3) Nadzorni odbor podru┼żnice nadzire zakonitost i statutarnost rada podru┼żnice i njezinih tijela te materijalno i financijsko poslovanje podru┼żnice.
(4) ─îlanovi nadzornog odbora podru┼żnice ne mogu biti ─Źlanovi niti jednoga drugog tijela podru┼żnice, osim skup┼ítine.
(5) Nadzorni odbor podru┼żnice donosi pravovaljane odluke ve─çinom glasova svih svojih ─Źlanova (─Źlanica).
(6) Predsjednika (predsjednicu) nadzornog odbora obvezno se poziva na sjednice predsjedni┼ítva podru┼żnice.
(7) Ukoliko nadzorni odbor prestane djelovati iz bilo kojega razloga, njegove ovlasti do izbora novih ─Źlanova nadzornog odbora podru┼żnice preuzima nadzorni odbor nadle┼żne ┼żupanijske organizacije HNS-a.


 

Ogranak

 

─îlanak 36.
(1) Ogranak se osniva na podru─Źju jedinice mjesne samouprave (mjesni odbor, gradska ─Źetvrt, gradski kotar) ili op─çine u kojoj ne postoji podru┼żnica HNS-a.
(2) Predsjednik i predsjedni┼ítvo podru┼żnice, poti─Źu i potvr─Ĺuju osnivanje ogranaka.
(3) Iznimno, ukoliko za to postoje opravdani razlozi, podru┼żnica HNS-a mo┼że predlo┼żiti osnivanje ogranka na podru─Źju vi┼íe jedinica mjesne samouprave. Odluku o tome donosi predsjedni┼ítvo nadle┼żne ┼żupanijske organizacije.

(4) Ogranak se osniva u cilju uspostavljanja u─Źinkovite i djelotvorne teritorijalne organizacije Stranke te ostvarivanja politike i programa HNS-a na razini mjesne samouprave.

 

─îlanak 37.
(1) Ogranak se osniva kad na podru─Źju mjesnog odbora, gradske ─Źetvrti, gradskoga kotara djeluje najmanje 5 (pet) ─Źlanova (─Źlanica) HNS-a. ─îlanovi (─Źlanice) ogranka ─Źine njegovu skup┼ítinu. Osniva─Źku skup┼ítinu ogranka saziva predsjednik (predsjednica) podru┼żnice.
(2) Skup┼ítina ogranka bira predsjednika (predsjednicu), potpredsjednika (potpredsjednicu) i tajnika (tajnicu) ogranka, koji su zadu┼żeni za organizaciju i rad ogranka.
(3) U ogranku s vi┼íe od 15 (petnaest) ─Źlanova (─Źlanica), skup┼ítina bira predsjedni┼ítvo koje, uz predsjednika (predsjednicu), potpredsjednika (potpredsjednicu) i tajnika (tajnicu) ─Źine jo┼í najmanje 2 (dva) ─Źlana (─Źlanice).
(4) Na sjednice predsjedni┼ítva ogranka obvezno se pozivaju ─Źlanovi tijela mjesne samouprave iz redova HNS-a.
(5) Skup┼ítina ogranka donosi pravovaljane odluke natpolovi─Źnom ve─çinom prisutnih, ukoliko joj prisustvuje 1/3 (jedna tre─çina) ─Źlanova (─Źlanica) skup┼ítine.

 

─îlanak 38.
Skupština ogranka:
ÔÇó raspravlja i odlu─Źuje o izvje┼ítajima o radu ogranka i njegovih tijela;
ÔÇó utvr─Ĺuje smjernice i ciljeve te donosi program rada ogranka;
ÔÇó raspravlja o neposrednim problemima gra─Ĺana na svojem podru─Źju (male komunalne akcije);
ÔÇó predla┼że kandidate za izbor ─Źlanova tijela mjesne samouprave;
ÔÇó razmatra rad svojih predstavnika u mjesnom odboru;
ÔÇó dogovara akcije na svojemu podru─Źju;
ÔÇó donosi odluku o broju ─Źlanova (─Źlanica) i sastavu predsjedni┼ítva ogranka s vi┼íe od 15 (petnaest) ─Źlanova (─Źlanica);
ÔÇó donosi poslovnik o svojem radu;
ÔÇó po potrebi odlu─Źuje o povjerenju izabranim ─Źlanovima tijela ogranka;
ÔÇó obavlja i druge poslove predvi─Ĺene poslovnikom, Statutom i odlukama vi┼íih tijela HNS-a.

 

─îlanak 39.
Predsjednik (predsjednica) ogranka:
ÔÇó organizira rad ogranka;
ÔÇó radi na omasovljenju ─Źlanstva, unapre─Ĺenju organizacije i ustroja ogranka;


ÔÇó poti─Źe i brine se za politi─Źko djelovanje i izvr┼íavanje zada─ça ogranka;

ÔÇó odgovara za materijalno i financijsko poslovanje ogranka, u skladu sa Statutom, pravilnikom i odlukama nadle┼żnih tijela HNS-a te zakonima Republike Hrvatske;
ÔÇó du┼żan (du┼żna) je aktivno poticati uklju─Źenje mladih u djelovanje i rad ogranka;
ÔÇó najmanje jednom godi┼ínje podnosi izvje┼í─çe o radu, predsjedni┼ítvu podru┼żnice;
ÔÇó obavlja i druge poslove predvi─Ĺene Statutom i odlukama vi┼íih tijela HNS-a.

 

 

 

┼Żupanijska organizacija

 

─îlanak 40.
(1) ┼Żupanijska organizacija HNS-a ustrojava se na podru─Źju ┼żupanije sukladno administrativno-teritorijalnoj podjeli Republike Hrvatske.
(2) ┼Żupanijsku organizaciju HNS-a ─Źine podru┼żnice i ogranci HNS-a na podru─Źju ┼żupanije.
Gradska organizacija HNS-a Grada Zagreba ima status ┼żupanijske organizacije.
(3) ┼Żupanijska organizacija nema svojstvo pravne osobe i djeluje temeljem ovla┼ítenja, sukladno Statutu HNS-a.

 

─îlanak 41.
(1) ┼Żupanijska organizacija djeluje samostalno u skladu sa Statutom i Programom HNS-a te odlukama vi┼íih tijela HNS-a, promi─Źu─çi ciljeve i na─Źela te izra┼żava posebne interese ┼żupanije u kojoj djeluje ostvaruju─çi pritom programsku politiku HNS-a neposrednim djelovanjem svojih ─Źlanova (─Źlanica).
(2) ┼Żupanijska organizacija samostalno odlu─Źuje o me─Ĺustrana─Źkim dogovorima o suradnji i zajedni─Źkim nastupima na izborima na podru─Źju svoje ┼żupanije, u skladu s op─çom politikom Stranke.
(3) ┼Żupanijske organizacije samostalno sastavljaju liste te odre─Ĺuju kandidate (kandidatkinje) i zamjenika (zamjenicu) kandidata (kandidatkinja) HNS-a za ┼żupana (┼żupanicu) i za izbore u predstavni─Źka tijela jedinice podru─Źne (regionalne) samouprave u svojoj ┼żupaniji te predla┼żu kandidate (kandidatkinje) i njihove zamjenike za izbore ─Źlanova (─Źlanica) predstavni─Źkih tijela na ostalim razinama, u skladu sa Statutom.

 

─îlanak 42.
(1) Predsjedni┼ítvo HNS-a mo┼że sastaviti liste te odrediti kandidate (kandidatkinje) i zamjenike (zamjenice) kandidata (kandidatkinja) iz stavka 3. prethodnoga ─Źlanka ukoliko ┼żupanijska organizacija ne postoji ili je predsjedni┼ítvo ┼żupanijske organizacije raspu┼íteno.

 

─îlanak 43.
(1) Tijela ┼żupanijske organizacije jesu:
ÔÇó ┼żupanijska skup┼ítina;
ÔÇó predsjednik (predsjednica) ┼żupanijske organizacije;
ÔÇó predsjedni┼ítvo ┼żupanijske organizacije;


ÔÇó koordinacija predsjednika podru┼żnica;
ÔÇó nadzorni odbor ┼żupanijske organizacije te
ÔÇó sud ─Źasti ┼żupanijske organizacije.
(2) ┼Żupanijska organizacija ima dva potpredsjednika (potpredsjednice), pri ─Źijem se izboru preporu─Źuje voditi ra─Źuna o ravnomjernoj zastupljenosti spolova.
(3) Sva tijela ┼żupanijske organizacije, osim predsjednika (predsjednice), u skladu s ovim Statutom donose poslovnik kojim detaljno ure─Ĺuju svoj rad.
(4) Predsjedni┼ítvo ┼żupanijske organizacije mo┼że osnivati i druga tijela, ukoliko to nije u suprotnosti sa Statutom i politi─Źkim na─Źelima HNS-a.

 

 

 

┼Żupanijska skup┼ítina

 

─îlanak 44.
(1) ┼Żupanijska skup┼ítina jest najvi┼íe tijelo ┼żupanijske organizacije i najvi┼íe politi─Źko tijelo HNS-a na podru─Źju jedinice podru─Źne (regionalne) samouprave.
(2) Sjednica ┼żupanijske skup┼ítine mo┼że biti izborna ili izvje┼ítajno-tematska.
(3) Izvje┼ítajno-tematska sjednica ┼żupanijske skup┼ítine odr┼żava se po potrebi, a najmanje jednom godi┼ínje.
(4) Izborna sjednica ┼żupanijske skup┼ítine odr┼żava se u pravilu svake ─Źetiri godine, a obvezno u roku od najvi┼íe 6 (┼íest) mjeseci od slu┼żbene objave rezultata redovitih izbora za ─Źlanove predstavni─Źkoga tijela jedince podru─Źne (regionalne) samouprave.

 

─îlanak 45.
(1) ┼Żupanijsku skup┼ítinu ─Źine:
ÔÇó predsjednik (predsjednica) ┼żupanijske organizacije;
ÔÇó dva potpredsjednika (potpredsjednice) ┼żupanijske organizacije;
ÔÇó ─Źlanovi predsjedni┼ítva ┼żupanijske organizacije;
ÔÇó tajnik (tajnica) ┼żupanijske organizacije;
ÔÇó predsjednici (predsjednice) podru┼żnica i povjerenici (povjerenice) za podru┼żnice s podru─Źja ┼żupanijske organizacije;
ÔÇó saborski zastupnici, ─Źlanovi Vlade i zastupnici u Europskom parlamentu iz redova HNS-a, s podru─Źja ┼żupanijske organizacije;
ÔÇó gradona─Źelnici (gradona─Źelnice), op─çinski na─Źelnici (na─Źelnice), ┼żupani (┼żupanice) i njihovi zamjenici (zamjenice) iz redova HNS-a, s podru─Źja ┼żupanijske organizacije;
ÔÇó predsjednik (predsjednica) predstavni─Źkog tijela jedinice podru─Źne (regionalne) samouprave, predsjednik kluba vije─çnika HNS-a u predstavni─Źkom tijelu podru─Źne (regionalne) samouprave, s podru─Źja ┼żupanijske organizacije;
ÔÇó ─Źlanovi (─Źlanice) sredi┼ínjih tijela HNS-a, osim Sabora HNS-a, s podru─Źja ┼żupanijske organizacije;
ÔÇó po jedan predstavnik (predstavnica) podru┼żnice na svakih zapo─Źetih 35 (trideset i pet) ─Źlanova (─Źlanica) podru┼żnice, po─Źev┼íi od broja 35 (trideset i pet) te
ÔÇó dodatni predstavnici (predstavnice) podru┼żnica sukladno ostvarenom izbornomu rezultatu na lokalnim izborima koji prethode odr┼żavanju ┼żupanijske skup┼ítine.
(2) Svaka podru┼żnica s podru─Źja ┼żupanijske organizacije ima pravo na dodatne predstavnike (predstavnice) na skup┼ítini, sukladno ostvarenom izbornom rezultatu na lokalnim izborima koji prethode odr┼żavanju ┼żupanijske skup┼ítine.
(3) Broj predstavnika (predstavnica) iz stavka 2. ovoga ─Źlanka odre─Ĺuje se u odnosu na najni┼żi postignuti rezultat na razini ┼żupanijske organizacije, a ukoliko je najni┼żi postignuti rezultat ni┼żi od 5%, onda se broj predstavnika (predstavnica) odre─Ĺuje u odnosu na 5%, i to na na─Źin:
ÔÇó jednog predstavnika za ostvaren izborni rezultat od 0,1% do 4,99% iznad minimuma;


ÔÇó dva predstavnika za ostvaren izborni rezultat od 5% do 9,99% iznad minimuma;

 

ÔÇó tri predstavnika za ostvaren izborni rezultat na lokalnim izborima od 10% do 14,99% iznad minimuma;
ÔÇó ─Źetiri predstavnika za ostvaren izborni rezultat na lokalnim izborima od 15% do 19,99% iznad minimuma te
ÔÇó pet predstavnika za ostvaren izborni rezultat na lokalnim izborima od 20% i vi┼íe iznad minimuma.
(4) Postignuti izborni rezultat ostvaren u koaliciji dviju ili vi┼íe stranaka ra─Źuna se prema broju osvojenih mandata.

 

─îlanak 46.
(1) Sjednicu ┼żupanijske skup┼ítine saziva i njome predsjedava predsjednik (predsjednica) ┼żupanijske organizacije, temeljem odluke predsjedni┼ítva ┼żupanijske organizacije.
(2) Ukoliko sjednica ┼żupanijske skup┼ítine nije odr┼żana vi┼íe od godinu dana, predsjednik (predsjednica) HNS-a, temeljem odluke Predsjedni┼ítva HNS-a, saziva izbornu sjednicu ┼żupanijske skup┼ítine u roku od 60 dana od proteka godine dana.

(3) Poziv na sjednicu skup┼ítine, zajedno s prijedlogom dnevnog reda, upu─çuje se svim ─Źlanovima (─Źlanicama) skup┼ítine u pisanom obliku, najkasnije 8 (osam) dana prije odr┼żavanja ┼żupanijske skup┼ítine.

 

─îlanak 47.
(1) Iznimno, na zahtjev 1/4 (jedne ─Źetvrtine) podru┼żnica s podru─Źja ┼żupanijske organizacije, predsjedni┼ítva ┼żupanijske organizacije, Sredi┼ínjeg odbora HNS-a ili Predsjedni┼ítva HNS-a, predsjednik (predsjednica) ┼żupanijske organizacije du┼żan (du┼żna) je sazvati izvanrednu sjednicu ┼żupanijske skup┼ítinu u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja zahtjeva.
(2) Obrazlo┼żeni zahtjev iz stavka 1. ovoga ─Źlanka podnosi se u pisanom obliku i sadr┼żi prijedlog dnevnoga reda sjednice skup┼ítine.
(3) Ukoliko predsjednik (predsjednica) ┼żupanijske organizacije ne sazove sjednicu skup┼ítine u skladu sa stavkom 1. ovoga ─Źlanka, predsjednik (predsjednica) HNS-a, temeljem odluke Predsjedni┼ítva HNS-a, saziva sjednicu ┼żupanijske skup┼ítine bez odgode (u najkra─çemu mogu─çem roku). U tom slu─Źaju sjednica skup┼ítine je izborna.

 

─îlanak 48.
┼Żupanijska skup┼ítina:
ÔÇó sukladno op─çim politi─Źkim na─Źelima HNS-a utvr─Ĺuje ciljeve na razini ┼żupanije koje ┼żupanijska organizacija djelovanjem svojih podru┼żnica treba ostvariti;
ÔÇó raspravlja i odlu─Źuje o izvje┼ítajima o radu ┼żupanijske organizacije i njezinih tijela;
ÔÇó razmatra i usvaja financijski plan te financijsko izvje┼í─çe ┼żupanijske organizacije;
ÔÇó utvr─Ĺuje smjernice i ciljeve te donosi program rada ┼żupanijske organizacije i njezinih tijela;
ÔÇó donosi odluku o broju ─Źlanova (─Źlanica) i sastavu predsjedni┼ítva ┼żupanijske organizacije, u skladu sa Statutom;
ÔÇó u odvojenim postupcima tajnim glasovanjem bira predsjednika (predsjednicu), dva potpredsjednika (potpredsjednice), ─Źlanove predsjedni┼ítva ┼żupanijske organizacije, nadzornog odbora i suda ─Źasti;
ÔÇó na prijedlog izabranog predsjednika (predsjednice) imenuje tajnika (tajnicu) ┼żupanijske organizacije;
ÔÇó bira po jednog predstavnika (predstavnicu) ┼żupanijske organizacije za skup┼ítinu regionalnog saveza na svakih zapo─Źetih 100 (sto) ─Źlanova (─Źlanica) ┼żupanijske organizacije, po─Źev┼íi od broja 100 (sto);
ÔÇó bira po jednog predstavnika (predstavnicu) ┼żupanijske organizacije u Sredi┼ínji odbor Stranke na svakih zapo─Źetih 400 (─Źetiristo) ─Źlanova (─Źlanica) ┼żupanijske organizacije, po─Źev┼íi od broja 400 (─Źetiristo);
ÔÇó po potrebi odlu─Źuje o povjerenju izabranim ─Źlanovima tijela ┼żupanijske organizacije;
ÔÇó donosi poslovnik o svojem radu te
ÔÇó obavlja druge poslove predvi─Ĺene poslovnikom, Statutom i odlukama vi┼íih tijela HNS-a.


 

─îlanak 49.
(1) ┼Żupanijska skup┼ítina donosi pravovaljane odluke natpolovi─Źnom ve─çinom prisutnih, ukoliko joj prisustvuje 1/3 (jedna tre─çina) ─Źlanova Skup┼ítine.
(2) Svi kandidati (kandidatkinje) koji (koje) se biraju na ┼żupanijskoj skup┼ítini moraju biti ─Źlanovi (─Źlanice) ┼żupanijske skup┼ítine, imati podr┼íku podru┼żnice kojoj pripadaju i valjanu kandidaturu.

 

 

Predsjednik (predsjednica) ┼żupanijske organizacije

 

─îlanak 50.
(1) Predsjednik (predsjednica) ┼żupanijske organizacije predstavlja ┼żupanijsku organizaciju u skladu sa Statutom i programskim na─Źelima HNS-a.
(2) Predsjednik (predsjednica) ┼żupanijske organizacije:
ÔÇó poti─Źe i brine se za politi─Źko djelovanje i izvr┼íavanje zada─ça ┼żupanijske organizacije;
ÔÇó odgovara za materijalno i financijsko poslovanje ┼żupanijske organizacije, u skladu sa Statutom, Pravilnikom o financijskom poslovanju i odlukama nadle┼żnih tijela HNS-a te zakonima Republike Hrvatske;
ÔÇó obavlja druge poslove predvi─Ĺene Statutom i odlukama vi┼íih tijela HNS-a.
(3) U slu─Źaju sprije─Źenosti, predsjednika (predsjednicu) ┼żupanijske organizacije zamjenjuje jedan (jedna) od potpredsjednika (potpredsjednica) koju on (ona) ovlasti.

 

─îlanak 51.
Predsjednik (predsjednica) ┼żupanijske organizacije HNS-a du┼żan (du┼żna) je nakon svake sjednice sredi┼ínjih tijela HNS-a sazvati sjednicu predsjedni┼ítva ┼żupanijske organizacije i sjednicu koordinacije predsjednika podru┼żnica na kojoj ─çe izvijestiti o raspravljenim temama i zaklju─Źcima sa sjednica sredi┼ínjih tijela HNS-a.

 

 

Predsjedni┼ítvo ┼żupanijske organizacije

 

─îlanak 52.
Predsjedni┼ítvo ┼żupanijske organizacije jest izvr┼íno-politi─Źko tijelo ┼żupanijske organizacije.
Predsjedni┼ítvo ┼żupanijske organizacije ima od 11 (jedanaest) do 19 (devetnaest) ─Źlanova (─Źlanica), sukladno odluci ┼żupanijske skup┼ítine.


 

─îlanak 53.
(1) Predsjedni┼ítvo ┼żupanijske organizacije ─Źine:
ÔÇó predsjednik (predsjednica) ┼żupanijske organizacije;
ÔÇó dva potpredsjednika (potpredsjednice) ┼żupanijske organizacije;
ÔÇó tajnik (tajnica) ┼żupanijske organizacije;
ÔÇó ┼żupan (┼żupanica) i njegovi zamjenici (zamjenice) iz redova HNS-a;
ÔÇó predsjednik (predsjednica) predstavni─Źkog tijela jedinice podru─Źne (regionalne) samouprave, predsjednik (predsjednica) kluba vije─çnika u predstavni─Źkom tijelu jedinice podru─Źne (regionalne) samouprave;
ÔÇó predsjednik (predsjednica) Mladih HNS-a ┼żupanijske organizacije;
ÔÇó predsjednica ┼Żenske inicijative HNS-a ┼żupanijske organizacije;
ÔÇó glasnogovornik (glasnogovornica) ┼żupanijske organizacije te
ÔÇó 4 ÔÇô 12 (─Źetiri do dvanaest) izabranih ─Źlanova (─Źlanica), sukladno odluci ┼żupanijske skup┼ítine.

(2) Iznimno, na prijedlog predsjednika ┼żupanijske organizacije, predsjedni┼ítvo ┼żupanijske organizacije mo┼że kooptirati do 1/3 (jedne tre─çine) dodatnih ─Źlanova (─Źlanica) u odnosu na postoje─çi broj ─Źlanova (─Źlanica) predsjedni┼ítva.
(3) Ukoliko ne postoji klub vije─çnika HNS-a u predstavni─Źkom tijelu jedinice podru─Źne (regionalne) samouprave, na sjednice predsjedni┼ítva se pozivaju vije─çnici (vije─çnice) koji nemaju status ─Źlanova (─Źlanica) predsjedni┼ítva ┼żupanijske organizacije.
(4) Preporu─Źuje se da 20% svih ─Źlanova predsjedni┼ítva ─Źine ─Źlanovi (─Źlanice) mla─Ĺi od 30 godina, a 40% pripadnici (pripadnice) podzastupljenog spola.
(5) Predsjednik (predsjednica) ┼żupanijske organizacije po funkciji je predsjednik (predsjednica) predsjedni┼ítva ┼żupanijske organizacije.
(6) Na sjednice predsjedni┼ítva ┼żupanijske organizacije pozivaju se zastupnici u Hrvatskom saboru, ─Źlanovi Vlade Republike Hrvatske, dr┼żavni du┼żnosnici, gradona─Źelnici (gradona─Źelnice), ┼żupan (┼żupanica) i njihovi zamjenici (zamjenice) iz redova HNS-a s podru─Źja ┼żupanijske organizacije.
(7) ─îlanovi (─Źlanice) predsjedni┼ítva du┼żni su prisustvovati sjednicama predsjedni┼ítva.

 

─îlanak 54.
(1) Sjednice predsjedni┼ítva ┼żupanijske organizacije saziva predsjednik (predsjednica) ┼żupanijske organizacije.
(2) Na zahtjev 1/3 (jedne tre─çine) ─Źlanova (─Źlanica) predsjedni┼ítva ┼żupanijske organizacije, predsjednik (predsjednica) du┼żan (du┼żna) je sazvati sjednicu predsjedni┼ítva u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja zahtjeva.
(3) Obrazlo┼żeni zahtjev iz stavka 2. ovoga ─Źlanka podnosi se u pisanom obliku i sadr┼żi prijedlog dnevnoga reda sjednice predsjedni┼ítva ┼żupanijske organizacije.
(4) Ukoliko predsjednik (predsjednica) ┼żupanijske organizacije ne sazove sjednicu predsjedni┼ítva u skladu sa stavkom 3. ovoga ─Źlanka, predsjednik (predsjednica) regionalnog saveza saziva sjednicu predsjedni┼ítva ┼żupanijske organizacije.
(5) Sjednicama predsjedni┼ítva ┼żupanijske organizacije predsjedava predsjednik (predsjednica), a u slu─Źaju sprije─Źenosti zamjenjuje ga (nju) potpredsjednik (potpredsjednica) predsjedni┼ítva ┼żupanijske organizacije kojeg (koju) za to ovlasti predsjednik (predsjednica).
(6) Ukoliko predsjednik (predsjednica) ┼żupanijske organizacije podnese ostavku, funkciju vr┼íitelja (vr┼íiteljice) du┼żnosti predsjednika (predsjednice) do izborne skup┼ítine preuzima potpredsjednik (potpredsjednica) predsjedni┼ítva ┼żupanijske organizacije kojeg (koju) za to ovlasti predsjedni┼ítvo ┼żupanijske organizacije.

 

─îlanak 55.
(1) Sjednice predsjedni┼ítva ┼żupanijske organizacije odr┼żavaju se u na─Źelu prije sjednice predstavni─Źkog tijela jedinice podru─Źne (regionalne) samouprave, a najmanje jednom mjese─Źno.


(2) Ukoliko sjednica predsjedni┼ítva ┼żupanijske organizacije nije odr┼żana dulje od 3 (tri) mjeseca, obvezu sazivanja sjednice predsjedni┼ítva ┼żupanijske organizacije, u roku od 30 (trideset) dana od proteka 3 (tri) mjeseca, ima predsjednik regionalnog saveza kojemu ┼żupanijska organizacija pripada.

 

 

─îlanak 56.
(1) Predsjedni┼ítvo ┼żupanijske organizacije:
ÔÇó upravlja ┼żupanijskom organizacijom izme─Ĺu dvije skup┼ítine;
ÔÇó osmi┼íljava i organizira djelovanje i provo─Ĺenje politike HNS-a, izvr┼íenje programa i programskih na─Źela i ciljeva na razini ┼żupanije;
ÔÇó provodi odluke skup┼ítine i drugih nadle┼żnih tijela HNS-a;
ÔÇó daje politi─Źke ocjene i utvr─Ĺuje politi─Źke stavove;
ÔÇó koordinira i usmjerava rad podru┼żnica te poti─Źe osnivanje novih podru┼żnica ili ogranaka, sukladno Statutu i odlukama nadle┼żnih tijela HNS-a;
ÔÇó poti─Źe omasovljenje ─Źlanstva;
ÔÇó osniva interesne odbore i koordinira njihov rad;
ÔÇó na prijedlog predsjednika (predsjednice) imenuje i razrje┼íava glasnogovornika (glasnogovornicu) i blagajnika (blagajnicu);
ÔÇó utvr─Ĺuje kandidate (kandidatkinje) te organizira i nadzire provedbu izborne kampanje za ┼żupana (┼żupanicu) i njihove zamjenike (zamjenice) te ─Źlanove (─Źlanice) predstavni─Źkog tijela jedinice podru─Źne (regionalne) samouprave i njihove zamjenike;
ÔÇó odlu─Źuje o koalicijama na razini ┼żupanije;
ÔÇó najmanje dvaput godi┼ínje razmatra rad svojih ─Źlanova (─Źlanica) u tijelima jedinice podru─Źne (regionalne) samouprave;
ÔÇó predla┼że kandidate (kandidatkinje) za izbor zastupnika u Hrvatski sabor i Europski parlament, u skladu sa Statutom i odlukama nadle┼żnih tijela HNS-a;
ÔÇó utvr─Ĺuje kandidate za tijela HNS-a;
ÔÇó poti─Źe i organizira promotivne aktivnosti te organizira odnose s javno┼í─çu;
ÔÇó raspravlja i zauzima stajali┼íta o osobito va┼żnim politi─Źkim pitanjima iz rada podru┼żnica i ogranaka;
ÔÇó bira nastavnike Politi─Źke akademije HNS-a;
ÔÇó donosi poslovnik o svojem radu;
ÔÇó obavlja i druge poslove predvi─Ĺene poslovnikom, Statutom i odlukama vi┼íih tijela HNS-a.
(2) S ciljem unapre─Ĺivanja organizacije i u─Źinkovitosti rada podru┼żnica i ogranaka, predsjedni┼ítvo ┼żupanijske organizacije mo┼że osnivati koordinacijska tijela ─Źije se osnivanje, sastav, ovla┼ítenja i na─Źin rada odre─Ĺuju poslovnikom o radu predsjedni┼ítva ┼żupanijske organizacije.
(3) Predsjedni┼ítvo ┼żupanijske organizacije donosi pravovaljane odluke natpolovi─Źnom ve─çinom prisutnih ukoliko sjednici prisustvuje natpolovi─Źna ve─çina ukupnoga broja ─Źlanova (─Źlanica) predsjedni┼ítva.

 

 

Koordinacija predsjednika podru┼żnica

 

─îlanak 57.
(1) Koordinaciju predsjednika podru┼żnica ─Źine svi predsjednici podru┼żnica na podru─Źju ┼żupanijske organizacije HNS-a.
(2) Predsjednik ┼żupanijske organizacije saziva i predsjeda koordinacijom predsjednika podru┼żnica najmanje jednom u dva mjeseca.

 


─îlanak 58.
(1) Koordinacija predsjednika podru┼żnica donosi poslovnik o svojem radu, te prijedloge i smjernice djelovanja i rada u podru┼żnicama.
(2) Koordinacija predsjednika podru┼żnica osmi┼íljava i predla┼że na─Źine o┼żivotvorenja programa i odluka nadle┼żnih tijela Stranke te poti─Źe pobolj┼íanje me─Ĺusobne komunikacije i suradnje podru┼żnica, poglavito na podru─Źjima i temama od zajedni─Źkog interesa.

 

 

 

 

Nadzorni odbor ┼żupanijske organizacije

 

 

─îlanak 59.
(1) Nadzorni odbor ┼żupanijske organizacije ima 3 ─Źlana (─Źlanice).
(2) Predsjednik (predsjednica) ┼żupanijske organizacije saziva konstituiraju─çu sjednicu nadzornog odbora, na kojoj ─Źlanovi (─Źlanice) nadzornog odbora izme─Ĺu sebe biraju predsjednika (predsjednicu) nadzornog odbora i donose poslovnik o svojem radu.
(3) Nadzorni odbor nadzire zakonitost i statutarnost rada ┼żupanijske organizacije i njezinih tijela te materijalno i financijsko poslovanje ┼żupanijske organizacije.
(4) ─îlanovi nadzornog odbora ┼żupanijske organizacije ne mogu biti ─Źlanovi niti jednoga drugog tijela ┼żupanijske organizacije, osim skup┼ítine.
(5) Nadzorni odbor ┼żupanijske organizacije donosi pravovaljane odluke ve─çinom glasova svih svojih ─Źlanova (─Źlanica).
(6) Predsjednika (predsjednicu) nadzornog odbora obvezno se poziva na sjednice predsjedni┼ítva ┼żupanijske organizacije.
(7) Ukoliko nadzorni odbor ┼żupanijske organizacije prestane djelovati iz bilo kojeg razloga, njegove ovlasti do izbora novih ─Źlanova (─Źlanica) nadzornog odbora ┼żupanijske organizacije preuzima Nadzorni odbor HNS-a.

 

 

Regionalni savez

 

─îlanak 60.
(1) Regionalni savezi povezuju ┼żupanijske organizacije HNS-a sukladno zemljopisnim, povijesnim, gospodarskim, kulturolo┼íkim i drugim tradicionalnim osobitostima hrvatskih regija.
(2) Regionalni savezi HNS-a ustrojeni su na na─Źin kako slijedi:
ÔÇó Sredi┼ínje-hrvatski regionalni savez HNS-a ─Źine organizacije HNS-a grada Zagreba te Zagreba─Źke, Karlova─Źke i Sisa─Źko-moslava─Źke ┼żupanije;
ÔÇó Dalmatinski regionalni savez HNS-a ─Źine organizacije HNS-a Dubrova─Źko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, ┼áibensko-kninske i Zadarske ┼żupanije;
ÔÇó Istarsko-primorsko-goransko-li─Źko-senjski regionalni savez HNS-a ─Źine organizacije HNS-a Istarske, Primorsko-goranske i Li─Źko-senjske ┼żupanije;


ÔÇó Sjeverozapadno-hrvatski regionalni savez HNS-a ─Źine organizacije HNS-a Krapinsko-zagorske, Vara┼żdinske, Me─Ĺimurske, Koprivni─Źko-kri┼żeva─Źke i Bjelovarsko-bilogorske ┼żupanije te
ÔÇó Slavonsko-baranjski regionalni savez HNS-a ─Źine organizacije HNS-a Osje─Źko-baranjske, Brodsko-posavske, Viroviti─Źko-podravske, Po┼że┼íko-slavonske i Vukovarsko-srijemske ┼żupanije.
(3) O prestanku rada regionalnih saveza ili promjenama u njihovu ustroju odlu─Źuje Sredi┼ínji odbor HNS-a, ovisno o mogu─çim promjenama teritorijalno-administrativnog ustroja Republike Hrvatske i u skladu s ovim Statutom.

 

 

─îlanak 61.
(1) Regionalni savez HNS-a je koordinacijsko-organizacijsko tijelo u kojemu se uskla─Ĺuje i pospje┼íuje rad ni┼żih ustrojstvenih oblika, ja─Źa komunikacija, povezanost i koordinacija na podru─Źju regije te izravnije provode op─ça strate┼íko-programska politika HNS-a i odluke sredi┼ínjih tijela HNS-a.
(2) Uskla─Ĺivanje stajali┼íta ┼żupanijskih organizacija u odre─Ĺenoj regiji o pitanjima koja zadiru u specifi─Źne politi─Źke, gospodarske, socijalne, kulturne i druge interese regije, kao i zastupanje stajali┼íta regije u sredi┼ínjim tijelima HNS-a jedna je od temeljnih zada─ça regionalnih saveza.

 

─îlanak 62.
(1) Tijela regionalnog saveza jesu:
ÔÇó skup┼ítina regionalnog saveza,
ÔÇó predsjednik (predsjednica) regionalnog saveza,
ÔÇó predsjedni┼ítvo regionalnog saveza te
ÔÇó tajnik (tajnica) regionalnog saveza.
(2) Regionalni savez ima dva potpredsjednika (potpredsjednice), pri ─Źijem se izboru preporu─Źuje voditi ra─Źuna o ravnomjernoj zastupljenosti spolova.
(3) Sva tijela regionalnog saveza, osim predsjednika (predsjednice), u skladu s ovim Statutom donose poslovnik kojim detaljno ure─Ĺuju svoj rad.
(4) Sjedi┼íte regionalnog saveza jest u sjedi┼ítu ┼żupanije iz koje je predsjednik (predsjednica) regionalnoga saveza ili u mjestu koje odredi predsjedni┼ítvo regionalnog saveza.

 

 

Skupština regionalnog saveza

 

─îlanak 63.
(1) Skup┼ítina je najvi┼íe tijelo regionalnog saveza i najvi┼íe politi─Źko tijelo HNS-a na podru─Źju pojedinoga regionalnog saveza.
(2) Sjednica skup┼ítine regionalnog saveza mo┼że biti izborna ili izvje┼ítajno-tematska.
(3) Izvje┼ítajno-tematska sjednica regionalnog saveza odr┼żava se po potrebi, a najmanje jednom godi┼ínje.
(4) Izborna sjednica regionalnog saveza odr┼żava se u pravilu svake ─Źetiri godine, a obvezno u roku od najvi┼íe 90 (devedeset) dana od slu┼żbene objave rezultata izbora zastupnika u Hrvatski sabor.


(5) Preporu─Źuje se da 20% svih ─Źlanova skup┼ítine regionalnog saveza ─Źine ─Źlanovi (─Źlanice) mla─Ĺi od 30 godina, a 40% pripadnici (pripadnice) podzastupljenog spola.

 

 

─îlanak 64.
Skup┼ítinu regionalnog saveza ─Źine:
ÔÇó predsjednik (predsjednica) i dva potpredsjednika (potpredsjednice) regionalnog saveza;
ÔÇó tajnik (tajnica) regionalnog saveza;
ÔÇó predsjednici (predsjednice) ┼żupanijskih organizacija;
ÔÇó saborski zastupnici, ─Źlanovi Vlade i zastupnici u Europskom parlamentu iz redova HNS-a, s podru─Źja regionalnog saveza;
ÔÇó ┼żupani (┼żupanice) i njihovi zamjenici (zamjenice) iz redova HNS-a, s podru─Źja regionalnog saveza;
ÔÇó predsjednici (predsjednice) predstavni─Źkih tijela jedinica podru─Źne (regionalne) samouprave, predsjednici (predsjednice) klubova vije─çnika HNS-a u predstavni─Źkim tijelima jedinica podru─Źne (regionalne) samouprave, s podru─Źja regionalnog saveza te
ÔÇó po jedan predstavnik ┼żupanijske organizacije na svakih zapo─Źetih 100 (sto) ─Źlanova (─Źlanica) ┼żupanijske organizacije, po─Źev┼íi od broja 100 (sto).

 

─îlanak 65.
(1) Sjednicu skupštine regionalnog saveza saziva i njome predsjedava predsjednik (predsjednica) regionalnog saveza.
(2) Ukoliko sjednica skup┼ítine regionalnog saveza nije odr┼żana vi┼íe od godinu dana, predsjednik (predsjednica) HNS-a, temeljem odluke Predsjedni┼ítva HNS-a, saziva izbornu sjednicu skup┼ítine regionalnog saveza, u roku od 60 dana od proteka godine dana.
(3) Poziv na sjednicu skup┼ítine upu─çuje se svim ─Źlanovima (─Źlanicama) Skup┼ítine u pisanom obliku, najkasnije 8 (osam) dana prije odr┼żavanja skup┼ítine regionalnog saveza.

 

─îlanak 66.
(1) Iznimno, na zahtjev dviju ┼żupanijskih organizacija s podru─Źja regionalnog saveza, Sredi┼ínjeg odbora HNS-a ili Predsjedni┼ítva HNS-a, predsjednik (predsjednica) regionalnog saveza du┼żan (du┼żna) je sazvati izvanrednu skup┼ítinu regionalnog saveza, u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja zahtjeva.
(2) Obrazlo┼żeni zahtjev iz stavka 1. ovoga ─Źlanka podnosi se u pisanom obliku i sadr┼żi prijedlog dnevnoga reda sjednice skup┼ítine.
(3) Ukoliko predsjednik (predsjednica) regionalnog saveza ne sazove sjednicu skup┼ítine u skladu sa stavkom 1. ovoga ─Źlanka, predsjednik (predsjednica) HNS-a, temeljem odluke Predsjedni┼ítva HNS-a, saziva sjednicu skup┼ítine regionalnog saveza bez odgode (u najkra─çemu mogu─çem roku). U tom slu─Źaju sjednica skup┼ítine je izborna.

 

─îlanak 67.
Skup┼ítina regionalnog saveza donosi pravovaljane odluke natpolovi─Źnom ve─çinom prisutnih ukoliko joj prisustvuje 1/3 (jedna tre─çina) ─Źlanova skup┼ítine.

 

─îlanak 68.
Skupština regionalnog saveza:
ÔÇó raspravlja i odlu─Źuje o izvje┼ítajima o radu ┼żupanijskih organizacija sa svojeg podru─Źja i njihovih tijela;


ÔÇó utvr─Ĺuje smjernice i ciljeve te donosi program rada i koordinacije regionalnog saveza i njegovih tijela;
ÔÇó tajnim glasovanjem bira predsjednika (predsjednicu), dva potpredsjednika (potpredsjednice) i tajnika (tajnicu) regionalnog saveza;
ÔÇó po potrebi odlu─Źuje o povjerenju izabranim ─Źlanovima tijela regionalnog saveza;
ÔÇó donosi poslovnik o svojem radu te
ÔÇó obavlja druge poslove predvi─Ĺene poslovnikom, Statutom i odlukama vi┼íih tijela HNS-a.

 

 

 

Predsjedništvo regionalnog saveza

 

─îlanak 69.
(1) Predsjedni┼ítvo regionalnog saveza jest izvr┼íno-politi─Źko tijelo regionalnog saveza.
(2) Predsjedni┼ítvo regionalnog saveza te┼żi u─Źinkovitijem povezivanju i komunikaciji me─Ĺu ┼żupanijskim organizacijama u regiji te ujedna─Źavanju nastupa i stavova o pojedinim pitanjima va┼żnim za regiju ili Republiku Hrvatsku i njezine gra─Ĺane.
(3) Predsjedni┼ítvo regionalnog saveza mo┼że donositi stajali┼íta, zaklju─Źke i smjernice politi─Źkog djelovanja i organizacije Stranke u regiji, koje obvezuju ┼żupanijske organizacije u regiji.
(4) Predsjedni┼ítvo regionalnog saveza ─Źine:
ÔÇó predsjednik (predsjednica) regionalnog saveza;
ÔÇó dva potpredsjednika (potpredsjednice) regionalnog saveza;
ÔÇó predsjednik (predsjednica) Mladih HNS-a regionalnog saveza;
ÔÇó predsjednica ┼Żenske inicijative HNS-a regionalnog saveza;
ÔÇó tajnik (tajnica) regionalnog saveza te
ÔÇó predsjednici (predsjednice) ┼żupanijskih organizacija s podru─Źja regionalnog saveza.
(5) Predsjednik (predsjednica) regionalnog saveza po funkciji je predsjednik (predsjednica) predsjedništva regionalnog saveza.
(6) Na sjednice predsjedni┼ítva regionalnog saveza pozivaju se zastupnici u Hrvatskom saboru, ─Źlanovi Vlade Republike Hrvatske, dr┼żavni du┼żnosnici, op─çinski na─Źelnici (na─Źelnice), gradona─Źelnici (gradona─Źelnice), ┼żupani (┼żupanice) i njihovi zamjenici (zamjenice), predsjednici (predsjednice) predstavni─Źkih tijela jedinica podru─Źne (regionalne) samouprave te predsjednici (predsjednice) klubova vije─çnika HNS-a predstavni─Źkih tijela jedinica podru─Źne (regionalne) samouprave s podru─Źja regionalnog saveza.

 

─îlanak 70.
(1) Sjednice predsjedništva regionalnog saveza saziva predsjednik (predsjednica) regionalnog saveza.
(2) Sjednicama predsjedni┼ítva regionalnog saveza predsjedava predsjednik (predsjednica), a u slu─Źaju sprije─Źenosti zamjenjuje ga (nju) potpredsjednik (potpredsjednica) regionalnog saveza kojeg (koju) za to ovlasti predsjednik (predsjednica).
(3) Ukoliko predsjednik (predsjednica) regionalnog saveza podnese ostavku, funkciju vr┼íitelja (vr┼íiteljice) du┼żnosti predsjednika (predsjednice) do izborne skup┼ítine preuzima potpredsjednik (potpredsjednica) regionalnog saveza kojeg (koju) za to ovlasti Predsjedni┼ítvo Stranke.

 

─îlanak 71.
(1) Sjednice predsjedni┼ítva regionalnog saveza odr┼żavaju se prema potrebi, a obvezno nakon svake sjednice Predsjedni┼ítva HNS-a, s ciljem redovitog izvje┼ítavanja predsjednika (predsjednica) ┼żupanijskih organizacija o odlukama vi┼íih tijela Stranke.


(2) Ukoliko sjednica predsjedni┼ítva regionalnog saveza nije odr┼żana dulje od 5 (pet) mjeseci, obvezu sazivanja sjednice predsjedni┼ítva regionalnog saveza, u roku od 30 (trideset) dana od proteka 5 (pet) mjeseci, ima glavni tajnik HNS-a.
(3) ─îlanovi (─Źlanice) predsjedni┼ítva du┼żni su prisustvovati sjednicama predsjedni┼ítva.

 

 

─îlanak 72.
(1) Predsjedništvo regionalnog saveza:
ÔÇó upravlja regionalnim savezom izme─Ĺu dviju skup┼ítina;
ÔÇó izravno provodi politiku HNS-a i odluke sredi┼ínjih tijela HNS-a;
ÔÇó odgovara za organizacijsko ja─Źanje stranke u dogovoru s glavnim tajnikom HNS-a;
ÔÇó povezuje i koordinira rad ┼żupanijskih organizacija na svojem podru─Źju;
ÔÇó poti─Źe pove─çanje broja ─Źlanova;
ÔÇó obvezno informira ┼żupanijske organizacije na svojem podru─Źju o svim odlukama sredi┼ínjih tijela HNS-a;
ÔÇó donosi poslovnik o svojem radu;
ÔÇó obavlja i druge poslove predvi─Ĺene poslovnikom, Statutom i odlukama vi┼íih tijela HNS-a.
(2) S ciljem unapre─Ĺivanja organizacije i u─Źinkovitosti rada ┼żupanijskih organizacija, predsjedni┼ítvo regionalnog saveza mo┼że osnivati koordinacijska tijela ─Źije se osnivanje, sastav, ovla┼ítenja i na─Źin rada odre─Ĺuju poslovnikom o radu predsjedni┼ítva regionalnog saveza.
(3) Predsjedni┼ítvo regionalnog saveza donosi pravovaljane odluke natpolovi─Źnom ve─çinom prisutnih ukoliko sjednici prisustvuje natpolovi─Źna ve─çina ukupnoga broja ─Źlanova (─Źlanica) predsjedni┼ítva.

 

 

Predsjednik (predsjednica) regionalnog saveza

 

─îlanak 73.
Predsjednik (predsjednica) regionalnog saveza ima pravo i obvezu pratiti i poticati realizaciju svih aspekata stranke, odnosno realizaciju odluka sredi┼ínjih tijela HNS-a na svojem podru─Źju, poti─Źu─çi i nadziru─çi rad nositelja (nositeljica) izvr┼ínih funkcija u ni┼żim tijelima HNS-a te redovito izvje┼ítavaju─çi o tome na sjednicama Predsjedni┼ítva HNS-a.

 

─îlanak 74.
(1) Predsjednici (predsjednice) regionalnih saveza HNS-a minimalno dvaput godi┼ínje odr┼żavaju zajedni─Źki sastanak s ─Źlanovima predstavni─Źkih tijela i izvr┼íne vlasti sa svojeg podru─Źja, s ciljem u─Źinkovitog djelovanja u skladu s programom i politi─Źkim na─Źelima HNS-a te odlukama vi┼íih tijela Stranke.
(2) Predsjednik (predsjednica) i tajnik (tajnica) regionalnog saveza naju┼że sura─Ĺuju s glavnim tajnikom (tajnicom) HNS-a, s ciljem u─Źinkovitoga i djelotvornog funkcioniranja regionalnih saveza, ┼żupanijskih organizacija te stranke u cijelosti.


 

Tajnik (tajnica) regionalnog saveza

 

─îlanak 75.
(1) Tajnik (tajnica) regionalnog saveza poti─Źe i uskla─Ĺuje rad tajnika (tajnica) ni┼żih ustrojstvenih oblika HNS-a na svojem podru─Źju, posebice vode─çi ra─Źuna o izgradnji i ja─Źanju podru┼żnica, odnosno na osnivanju ogranaka HNS-a u onim gradovima, naseljima i op─çinama u kojima HNS nema ─Źlanstva ili ustrojstvenih oblika.
(2) Tajnik (tajnica) regionalnog saveza osobito je odgovoran (odgovorna) za uredno administrativno i financijsko poslovanje ustrojstvenih oblika HNS-a na podru─Źju regije, za prikupljanje ─Źlanarine i evidentiranje drugih prihoda te za konceptualno osmi┼íljavanje i tehni─Źku provedbu promotivnih i drugih aktivnosti HNS-a na podru─Źju regionalnog saveza.

 

 

Središnja tijela Stranke

 

─îlanak 76.
(1) Središnja tijela Stranke jesu:
ÔÇó Sabor HNS-a,
ÔÇó Sredi┼ínji odbor HNS-a,
ÔÇó Predsjedni┼ítvo HNS-a,
ÔÇó predsjednik (predsjednica),
ÔÇó glavni tajnik (tajnica) te
ÔÇó Nadzorni odbor.
(2) U HNS-u jo┼í djeluju sud ─Źasti, Odbor za Statut, koordinacija interesnih odbora, Politi─Źka akademija i Savjet, kao politi─Źko-savjetodavno tijelo.

 

 

Sabor HNS-a

 

─îlanak 77.
(1) Sabor HNS-a je najviše programsko, statutarno i izborno tijelo HNS-a.
(2) Sabor HNS-a mo┼że biti izborni ili izvje┼ítajno-tematski.

 

─îlanak 78.
(1) Izborni Sabor HNS-a odr┼żava se u pravilu jednom u 4 (─Źetiri) godine, a obvezno nakon izbora zastupnika u Hrvatski sabor.


(2) Izvje┼ítajno-tematski Sabor HNS-a odr┼żava se po potrebi.

(3) Izborni Sabor HNS-a iz stavka 1. ovoga ─Źlanka mora se odr┼żati u roku od 150 dana od slu┼żbene objave rezultata izbora zastupnika u Hrvatski sabor.
(4) Sjednice Sabora HNS-a saziva predsjednik (predsjednica) HNS-a, temeljem odluke Središnjeg odbora. Do izbora radnog predsjedništva, Saborom predsjeda predsjednik (predsjednica) HNS-a.
(5) U odluci iz stavka 4. ovoga ─Źlanka, Sredi┼ínji odbor propisuje pravila o na─Źinu izbora ─Źlanova (─Źlanica) koji se biraju u Saboru te predla┼że dnevni red, u skladu sa Statutom.
(6) Pozivi za sudjelovanje na Saboru HNS-a ┼íalju se najmanje 20 (dvadeset) dana prije odr┼żavanja izbornoga Sabora, a najmanje 15 (petnaest) dana prije odr┼żavanja izvje┼ítajno-tematskog Sabora.

 

 

─îlanak 79.
(1) Predsjednik (predsjednica) HNS-a du┼żan (du┼żna) je sazvati Sabor HNS-a na tra┼żenje Sredi┼ínjeg odbora, najmanje tri regionalna saveza HNS-a ili 10 (deset) ┼żupanijskih organizacija.
(2) Obrazlo┼żeni zahtjev iz stavka 1. ovoga ─Źlanka podnosi se u pisanom obliku i sadr┼żi prijedlog dnevnoga reda sjednice Sabora.
(3) Ukoliko predsjednik (predsjednica) HNS-a ne sazove Sabor HNS-a u skladu sa stavkom 1. ovoga ─Źlanka, Sredi┼ínji odbor HNS-a saziva Sabor bez odgode. U tom slu─Źaju Sabor HNS-a je izborni.
(4) Predsjednik (predsjednica) HNS-a mo┼że, temeljem odluke Predsjedni┼ítva, sazvati izvanredni Sabor HNS-a ukoliko ocijeni da Sredi┼ínji odbor djeluje suprotno zakonu, Statutu ili programskim na─Źelima HNS-a.

 

─îlanak 80.
Sabor HNS-a ─Źine:
ÔÇó predsjednik (predsjednica) i dva potpredsjednika (potpredsjednice) HNS-a;
ÔÇó ─Źlanovi Sredi┼ínjeg odbora, Predsjedni┼ítva i Nadzornog odbora;
ÔÇó glavni tajnik (tajnica) HNS-a;
ÔÇó predsjednici (predsjednice) podru┼żnica;
ÔÇó predsjednici (predsjednice) ┼żupanijskih organizacija;
ÔÇó saborski zastupnici i ─Źlanovi Vlade Republike Hrvatske iz redova HNS-a;
ÔÇó zastupnici u Europskom parlamentu iz redova HNS-a;
ÔÇó op─çinski na─Źelnici (na─Źelnice), gradona─Źelnici (gradona─Źelnice), ┼żupani (┼żupanice) i njihovi zamjenici iz redova HNS-a te
ÔÇó izabrani predstavnici podru┼żnica, i to po jedan predstavnik na svakih zapo─Źetih 50 (pedeset) ─Źlanova (─Źlanica) podru┼żnice, po─Źev┼íi od broja 50 (pedeset).

 

─îlanak 81.
Sabor HNS-a:
ÔÇó donosi Program i Statut HNS-a;
ÔÇó donosi odluke, deklaracije i druge akte iz svoje nadle┼żnosti;
ÔÇó raspravlja i donosi odluku o prestanku rada HNS-a ili njezinom spajanju s drugim politi─Źkim strankama;
ÔÇó utvr─Ĺuje op─çu politiku, smjernice i stajali┼íta HNS-a;
ÔÇó razmatra i ocjenjuje cjelokupno djelovanje HNS-a;
ÔÇó raspravlja i prihva─ça izvje┼í─çe o radu sredi┼ínjih tijela HNS-a;


ÔÇó tajnim glasovanjem bira i razrje┼íava predsjednika (predsjednicu) HNS-a;

ÔÇó tajnim glasovanjem bira i razrje┼íava dva potpredsjednika (potpredsjednice) HNS-a;
ÔÇó tajnim glasovanjem bira i razrje┼íava ─Źlanove (─Źlanice) Nadzornog odbora;
ÔÇó tajnim glasovanjem bira i razrje┼íava ─Źlanove (─Źlanice) i zamjenike ─Źlanova (─Źlanica) Suda ─Źasti;
ÔÇó tajnim glasovanjem bira i razrje┼íava ─Źlanove (─Źlanice) Odbora za Statut;
ÔÇó na prijedlog predsjednika (predsjednice) HNS-a potvr─Ĺuje izbor ─Źlanova (─Źlanica) Savjeta HNS-a;
ÔÇó donosi poslovnik o svojem radu te
ÔÇó obavlja druge poslove utvr─Ĺene poslovnikom i Statutom.

 

 

─îlanak 82.
(1) Sabor HNS-a donosi pravovaljane odluke natpolovi─Źnom ve─çinom prisutnih, ukoliko mu prisustvuje natpolovi─Źna ve─çina ukupnog broja ─Źlanova (─Źlanica) Sabora.
(2) Odluku o prestanku rada HNS-a ili spajanju s drugim politi─Źkim strankama Sabor donosi dvotre─çinskom ve─çinom svih ─Źlanova Sabora.
(3) Ukoliko se glasuje o vi┼íe prijedloga koji se me─Ĺusobno isklju─Źuju, usvojenim se smatra onaj prijedlog koji je dobio najvi┼íe glasova prisutnih ─Źlanova (─Źlanica) Sabora.

 

 

Središnji odbor

 

─îlanak 83.
(1) Sredi┼ínji odbor HNS-a jest najvi┼íe politi─Źko i programsko tijelo HNS-a izme─Ĺu dvaju zasjedanja Sabora.
(2) Sredi┼ínji odbor HNS-a ─Źine:
ÔÇó predsjednik (predsjednica) i dva potpredsjednika (potpredsjednice) Sredi┼ínjeg odbora;
ÔÇó ─Źlanovi (─Źlanice) Predsjedni┼ítva HNS-a;
ÔÇó predsjednici (predsjednice) ┼żupanijskih organizacija HNS-a;
ÔÇó zastupnici (zastupnice) u Saboru, ─Źlanovi Vlade, dr┼żavni du┼żnosnici, te predsjednici uprava odnosno direktori dr┼żavnih poduze─ça iz redova HNS-a;
ÔÇó po jedan izabrani predstavnik (predstavnica) ┼żupanijske organizacije na svakih zapo─Źetih 400 (─Źetiristo) ─Źlanova (─Źlanica) ┼żupanijske organizacije, po─Źev┼íi od broja 400 (─Źetiristo);
ÔÇó dvije predstavnice ┼Żenske inicijative HNS-a, sukladno odluci skup┼ítine ┼Żenske inicijative HNS-a:
ÔÇó dva predstavnika (predstavnice) Mladih HNS-a, sukladno odluci skup┼ítine Mladih HNS-a te
ÔÇó do 15 (petnaest) ─Źlanova (─Źlanica) HNS-a koje Sredi┼ínji odbor bira na prijedlog predsjednika (predsjednice) HNS-a.
(3) ┼Żupanijske organizacije HNS-a imaju pravo na dodatne predstavnike u Sredi┼ínjem odboru, sukladno ostvarenom izbornome rezultatu na izborima za ─Źlanove predstavni─Źkih tijela jedinica podru─Źne (regionalne) samouprave koji prethode konstituiranju Sredi┼ínjeg odbora.
(4) Broj predstavnika iz stavka 3. ovoga ─Źlanka odre─Ĺuje se u odnosu na najni┼żi postignuti rezultat na razini Republike Hrvatske, a ukoliko je najni┼żi postignuti rezultat ni┼żi od 5%, onda se broj predstavnika odre─Ĺuje u odnosu na 5% ÔÇô i to na na─Źin kako slijedi:
ÔÇó jednog predstavnika za ostvareni izborni rezultat od 0,1% do 4,99% iznad minimuma;
ÔÇó dva predstavnika za ostvareni izborni rezultat od 5% do 9,99% iznad minimuma;
ÔÇó tri predstavnika za ostvareni izborni rezultat na lokalnim izborima od 10% do 14,99% iznad minimuma;
ÔÇó ─Źetiri predstavnika za ostvareni izborni rezultat na lokalnim izborima od 15% do 19,99% iznad minimuma te
ÔÇó pet predstavnika za ostvareni izborni rezultat na lokalnim izborima od 20% i vi┼íe iznad minimuma.


(5) Postignuti izborni rezultat ostvaren u koaliciji dviju ili vi┼íe stranaka ra─Źuna se prema broju osvojenih mandata.

(6) Na sjednice Središnjeg odbora obvezno se poziva i predsjednik (predsjednica) Nadzornog odbora HNS-a.

 

─îlanak 84.
(1) Sredi┼ínji odbor HNS-a mora se konstituirati u skladu sa Statutom najkasnije 60 (┼íezdeset) dana od dana odr┼żavanja izbornog Sabora HNS-a.
(2) Konstituirajuću sjednicu Središnjeg odbora saziva predsjednik (predsjednica) HNS-a.
(3) ─îlanovi Sredi┼ínjeg odbora HNS-a, na prijedlog Predsjedni┼ítva HNS-a, dvaju regionalnih saveza, ┼íest ┼żupanijskih organizacija ili 1/5 (jedne petine) ─Źlanova (─Źlanica) Sredi┼ínjeg odbora biraju predsjednika (predsjednicu) i dva potpredsjednika (potpredsjednice), pri ─Źijem se izboru mora voditi ra─Źuna o ravnomjernoj zastupljenosti spolova.
(4) Kada predla┼żu kandidate za predsjednika (predsjednicu), odnosno potpredsjednika (potpredsjednicu) Sredi┼ínjeg odbora, ─Źlanovi Sredi┼ínjeg odbora mogu svojim potpisom podr┼żati samo jednog kandidata (kandidatkinju).

 

─îlanak 85.
(1) Sredi┼ínji odbor HNS-a zasjeda redovito, a najmanje 3 (tri) puta godi┼ínje. Sredi┼ínji odbor HNS-a mo┼że po potrebi zasjedati i izvanredno.
(2) Sjednice Sredi┼ínjeg odbora saziva predsjednik (predsjednica) Sredi┼ínjeg odbora HNS-a, a u slu─Źaju njegove (njezine) sprije─Źenosti potpredsjednik (potpredsjednica) koju on (ona) ovlasti.
(3) Predsjednik (predsjednica) Sredi┼ínjeg odbora HNS-a du┼żan (du┼żna) je sazvati sjednicu Sredi┼ínjeg odbora na prijedlog najmanje 1/5 (jedne petine) ─Źlanova (─Źlanica) Sredi┼ínjeg odbora ili Predsjedni┼ítva HNS-a.
(4) Ukoliko predsjednik (predsjednica) Sredi┼ínjeg odbora HNS-a ne sazove sjednicu u skladu sa stavkom 1. ovoga ─Źlanka, predsjednik (predsjednica) HNS-a saziva sjednicu Sredi┼ínjeg odbora bez odgode.

 

─îlanak 86.
(1) Središnji odbor HNS-a:
ÔÇó odgovara za provo─Ĺenje odluka Sabora HNS-a;
ÔÇó donosi odluke i zaklju─Źke te daje preporuke i smjernice Predsjedni┼ítvu HNS-a;
ÔÇó odlu─Źuje o povezivanju i suradnji HNS-a s drugim politi─Źkim strankama ili nepoliti─Źkim organizacijama te u─Źlanjivanju HNS-a u me─Ĺunarodne politi─Źke ili nepoliti─Źke organizacije;
ÔÇó raspravlja i odlu─Źuje o koalicijama HNS-a na dr┼żavnoj razini;
ÔÇó utvr─Ĺuje kandidate (kandidatkinje) za izbor zastupnika (zastupnica) u Hrvatski sabor, kandidate (kandidatkinje) za mandatara (mandatarku) i ─Źlanove (─Źlanice) Vlade Republike Hrvatske te kandidata (kandidatkinju) za predsjednika (predsjednicu) Republike Hrvatske;
ÔÇó donosi pravilnik o kandidiranju i izborima za tijela HNS-a i pravilnik o kandidiranju i izborima za ─Źlanove (─Źlanice) Europskog parlamenta;
ÔÇó utvr─Ĺuje kandidate (kandidatkinje) za izbor ─Źlanova (─Źlanica) Europskog parlamenta;
ÔÇó zauzima politi─Źka stajali┼íta o pitanjima iz djelokruga Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske;
ÔÇó donosi odluku o sazivanju Sabora i obavlja pripreme za sjednicu Sabora HNS-a;
ÔÇó utvr─Ĺuje kandidate za izbor u tijela HNS-a, koje bira Sabor HNS-a;
ÔÇó bira i razrje┼íuje predsjednika (predsjednicu) i dva potpredsjednika (potpredsjednice) Sredi┼ínjeg odbora HNS-a, u skladu sa Statutom;
ÔÇó na prijedlog predsjednika (predsjednice) HNS-a bira glavnog tajnika (tajnicu) HNS-a;
ÔÇó na prijedlog predsjednika (predsjednice) HNS-a bira u svoje ─Źlanstvo do 15 (petnaest) ─Źlanova (─Źlanica) HNS-a;
ÔÇó na prijedlog Predsjedni┼ítva HNS-a donosi financijski plan i usvaja zaklju─Źni ra─Źun HNS-a za pojedinu godinu;
ÔÇó analizira i ocjenjuje vo─Ĺenje predizborne kampanje, strana─Źke aktivnosti u kampanji i rezultate izbora;
ÔÇó na zajedni─Źkim sastancima, najmanje dvaput godi┼ínje, analizira rad zastupnika HNS-a u Hrvatskom saboru;


ÔÇó donosi odluku o raspu┼ítanju predsjedni┼ítva regionalnog saveza HNS-a;

 

ÔÇó raspravlja o svim pitanjima vezanima uz djelovanje HNS-a, vode─çi ra─Źuna o stru─Źnim analizama interesnih odbora te utvr─Ĺuje programske smjernice za pojedina podru─Źja politi─Źkog, ekonomskoga i dru┼ítvenog ┼żivota;
ÔÇó na prijedlog predsjednika (predsjednice) HNS-a bira glasnogovornika (glasnogovornicu) HNS-a;
ÔÇó na prijedlog Predsjedni┼ítva HNS-a bira voditelja (voditeljicu) Politi─Źke akademije HNS-a;
ÔÇó na prijedlog Predsjedni┼ítva utvr─Ĺuje visinu godi┼ínje ─Źlanarine i donosi Pravilnik o ─Źlanstvu;
ÔÇó donosi poslovnik o svojem radu;
ÔÇó donosi pravilnike u skladu sa Statutom te
ÔÇó obavlja druge poslove predvi─Ĺene poslovnikom i Statutom.
(2) Sredi┼ínji odbor donosi pravovaljane odluke natpolovi─Źnom ve─çinom prisutnih, ukoliko sjednici prisustvuje ve─çina ukupnog broja ─Źlanova (─Źlanica) Sredi┼ínjeg odbora.

 

 

─îlanak 87.
Na prijedlog predsjednika (predsjednice) HNS-a, Sredi┼ínji odbor mo┼że neke od svojih ovlasti prenijeti na Predsjedni┼ítvo HNS-a.

 

─îlanak 88.
(1) Iznimno, u slu─Źaju potrebe, na prijedlog predsjednika (predsjednice) HNS-a Sredi┼ínji odbor mo┼że donositi odluke sa statutarnom snagom, koje ne mogu umanjiti Statutom zajam─Źena prava svih ─Źlanova (─Źlanica) HNS-a.
(2) Odluke iz stavka 1. ovoga ─Źlanka donose se dvotre─çinskom ve─çinom prisutnih, ukoliko sjednici prisustvuje ve─çina ukupnoga broja ─Źlanova (─Źlanica) Sredi┼ínjeg odbora. Tako donesene odluke podnose se na potvrdu Saboru HNS-a, na prvoj sljede─çoj sjednici Sabora.

 

 

Predsjedništvo HNS-a

 

─îlanak 89.
(1) Predsjedni┼ítvo HNS-a najvi┼íe je izvr┼íno-politi─Źko tijelo HNS-a.
(2) Predsjedni┼ítvo HNS-a ─Źine:
ÔÇó predsjednik (predsjednica) HNS-a;
ÔÇó dva potpredsjednika (potpredsjednice) HNS-a;
ÔÇó po─Źasni predsjednik (predsjednica) HNS-a;
ÔÇó predsjednik (predsjednica) Sredi┼ínjeg odbora HNS-a;
ÔÇó predsjednik (predsjednica) Savjeta HNS-a;
ÔÇó predsjednik (predsjednica) Vlade Republike Hrvatske iz redova HNS-a;
ÔÇó predsjednik (predsjednica) Kluba zastupnika HNS-a u Hrvatskom saboru;
ÔÇó glavni tajnik (tajnica) HNS-a;
ÔÇó predsjednici (predsjednice) regionalnih saveza HNS-a;
ÔÇó glasnogovornik (glasnogovornica) HNS-a;


ÔÇó predsjednik (predsjednica) Mladih HNS-a;
ÔÇó predsjednica ┼Żenske inicijative HNS-a;
ÔÇó voditelj (voditeljica) Politi─Źke akademije HNS-a te
ÔÇó do 9 (devet) ─Źlanova (─Źlanica) HNS-a koje bira Sredi┼ínji odbor, na prijedlog predsjednika (predsjednice) HNS-a.

 

 

─îlanak 90.
(1) Sjednice Predsjedni┼ítva HNS-a odr┼żavaju se prema potrebi, a najmanje jednom mjese─Źno.
(2) Sjednice Predsjedni┼ítva HNS-a saziva i predsjeda im predsjednik (predsjednica) HNS-a, a u slu─Źaju sprije─Źenosti, predsjednika (predsjednicu) zamjenjuje jedan od potpredsjednika (jedna od potpredsjednica) HNS-a kojeg (koju) za to ovlasti predsjednik (predsjednica) HNS-a.
(3) ─îlanovi (─Źlanice) predsjedni┼ítva du┼żni (du┼żne) su prisustvovati sjednicama predsjedni┼ítva.

 

─îlanak 91.
(1) Predsjedni┼ítvo donosi pravovaljane odluke natpolovi─Źnom ve─çinom prisutnih ukoliko sjednici prisustvuje ve─çina ukupnoga broja ─Źlanova (─Źlanica) Predsjedni┼ítva HNS-a.
(3) Odluke Predsjedni┼ítva obvezuju sva ni┼ża tijela HNS-a, koja su ih du┼żna provoditi.

 

─îlanak 92.
Predsjedništvo HNS-a:
ÔÇó provodi Program HNS-a te odluke Sabora i Sredi┼ínjeg odbora;
ÔÇó raspravlja o potrebi izmjena Programa, Statuta i Pravilnika te utvr─Ĺuje njihov nacrt;
ÔÇó koordinira rad regionalnih saveza, ┼żupanijskih organizacija i podru┼żnica te radi na ja─Źanju organizacijske strukture i djelotvornom provo─Ĺenju politike i Programa HNS-a;
ÔÇó analizira, raspravlja i zauzima stajali┼íta o aktualnim politi─Źkim pitanjima va┼żnima za Republiku Hrvatsku i njezine gra─Ĺane;
ÔÇó na zajedni─Źkim sastancima, najmanje dva puta godi┼ínje, analizira rad ─Źlanova Vlade, zastupnika HNS-a u Hrvatskom saboru i zastupnika u Europskom parlamentu;
ÔÇó donosi odluku o raspu┼ítanju predsjedni┼ítva podru┼żnice HNS-a, odnosno predsjedni┼ítva ┼żupanijske organizacije HNS-a;
ÔÇó predla┼że Sredi┼ínjem odboru raspu┼ítanje predsjedni┼ítva regionalnog saveza HNS-a;
ÔÇó osniva interesne odbore HNS-a i koordinira njihov rad;
ÔÇó osniva i druga tijela sukladno Statutu;
ÔÇó osmi┼íljava i organizira provo─Ĺenje politi─Źkih i poslovnih aktivnosti HNS-a;
ÔÇó imenuje sredi┼ínji izborni sto┼żer HNS-a;
ÔÇó organizira i brine se o odnosima HNS-a s javno┼í─çu te regulira djelokrug rada glasnogovornika (glasnogovornice) HNS-a;
ÔÇó radi na organizacijskom ja─Źanju stranke i brine se o informiranosti ─Źlanstva;
ÔÇó pribavlja sredstva, organizira i brine se za materijalno i financijsko poslovanje i potrebe HNS-a;
ÔÇó predla┼że Sredi┼ínjem odboru kandidate (kandidatkinje) za izbor zastupnika u Hrvatski sabor i Europski parlament, kandidate (kandidatkinje) za mandatara (mandatarku) i ─Źlanove (─Źlanice) Vlade Republike Hrvatske, te kandidata (kandidatkinju) za predsjednika (predsjednicu) Republike Hrvatske;
ÔÇó predla┼że Sredi┼ínjem odboru financijski plan i zavr┼íni ra─Źun;
ÔÇó predla┼że Sredi┼ínjem odboru visinu godi┼ínje ─Źlanarine i dono┼íenje pravilnika u skladu sa Statutom;
ÔÇó predla┼że Sredi┼ínjem odboru voditelja (voditeljicu) Politi─Źke akademije HNS-a;


ÔÇó upravlja imovinom HNS-a i odgovara za njezino kori┼ítenje;
ÔÇó brine se o za┼ítiti i uporabi arhivske gra─Ĺe i drugih dokumenata;
ÔÇó donosi odluke koje nisu u nadle┼żnosti drugih tijela HNS-a, u skladu sa Statutom;
ÔÇó donosi poslovnik o svojem radu te
ÔÇó obavlja druge poslove u skladu s poslovnikom, Statutom i odlukama vi┼íih tijela HNS-a.

 

 

─îlanak 93.
(1) Za potrebe obavljanja administrativnih, tehni─Źkih i stru─Źnih poslova Stranke Predsjedni┼ítvo osniva Sredi┼ínji ured HNS-a.
(2) Na prijedlog glavnoga tajnika (tajnice) HNS-a, Predsjedni┼ítvo HNS-a donosi Pravilnik o ustroju Sredi┼ínjeg ureda te broju administrativnih i drugih stru─Źnih radnika (radnica) potrebnih za djelovanje Sredi┼ínjeg ureda.
(3) Predsjedništvo HNS-a na prijedlog glavnoga tajnika (tajnice) imenuje predstojnika (predstojnicu) Središnjeg ureda HNS-a.

 

─îlanak 94.
Na ─Źelu Sredi┼ínjeg ureda HNS-a nalazi se predstojnik (predstojnica), koji (koja) je za svoj rad i rad Ureda u cijelosti odgovoran (odgovorna) glavnom tajniku (tajnici) HNS-a.

 

 

Predsjednik (predsjednica) HNS-a

 

─îlanak 95.
(1) Predsjednik (predsjednica) HNS-a rukovodi, predstavlja i zastupa HNS, izvr┼íava i provodi odluke nadle┼żnih tijela HNS-a te odlu─Źuje o teku─çim poslovima vezanim uz neposredno upravljanje Strankom.
(2) Mandat predsjednika (predsjednice) HNS-a traje 4 (─Źetiri) godine, uz mogu─çnost reizbora.
(3) Predsjednik (predsjednica) HNS-a bira se na Saboru HNS-a, neposredno, tajnim glasovanjem te za svoj rad odgovara Saboru i Središnjem odboru Stranke.
(4) Na─Źin kandidiranja i izbora predsjednika (predsjednice) HNS-a reguliran je Pravilnikom o postupku kandidiranja i izboru tijela HNS-a.

 

─îlanak 96.
Predsjednik (predsjednica) HNS-a:
ÔÇó predstavlja i zastupa HNS u skladu sa Zakonom, Statutom i programskim na─Źelima HNS-a;
ÔÇó provodi politiku HNS-a u skladu s programskim dokumentima HNS-a, Statutom, odlukama i zaklju─Źcima nadle┼żnih tijela HNS-a te donosi provedbene politi─Źke odluke, zaklju─Źke, upute i druge akte;
ÔÇó brine se i osigurava me─Ĺusobnu suradnju svih tijela HNS-a;
ÔÇó odgovara za financijsko poslovanje HNS-a u skladu sa zakonima Republike Hrvatske;
ÔÇó Sredi┼ínjem odboru predla┼że glavnog tajnika (tajnicu) HNS-a, glasnogovornika (glasnogovornicu) te do 9 (devet) ─Źlanova (─Źlanica) Predsjedni┼ítva;
ÔÇó saziva Sabor HNS-a, u skladu sa Statutom;


ÔÇó saziva Sredi┼ínji odbor HNS-a, ukoliko to ne u─Źini predsjednik (predsjednica) Sredi┼ínjeg odbora;
ÔÇó predla┼że Predsjedni┼ítvu HNS-a dono┼íenje odluke o raspu┼ítanju predsjedni┼ítva podru┼żnice HNS-a, odnosno predsjedni┼ítva ┼żupanijske organizacije HNS-a te
ÔÇó obavlja druge poslove u skladu sa Statutom.

 

 

─îlanak 97.
Predsjednik (predsjednica) HNS-a, uz suglasnost Predsjedni┼ítva, mo┼że sazvati sjednicu bilo kojeg tijela HNS-a ukoliko ocijeni da je sazivanje sjednice potrebno.

 

 

Potpredsjednik (potpredsjednica)

 

─îlanak 98.
(1) HNS ima dva potpredsjednika (potpredsjednice) koje bira Sabor HNS-a na mandat od 4 (─Źetiri) godine. Potpredsjednici (potpredsjednice) za svoj rad odgovaraju Saboru HNS-a i predsjedniku (predsjednici) HNS-a.
(2) Predsjednik (predsjednica) HNS-a mo┼że zadu┼żiti potpredsjednike (potpredsjednice) HNS-a za obavljanje poslova vezanih uz odre─Ĺena programska podru─Źja, odnosno za neposredno provo─Ĺenje politike HNS-a i politi─Źko djelovanje na dr┼żavnoj, podru─Źnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini.

 

 

Po─Źasni predsjednik (predsjednica)

 

─îlanak 99.
(1) HNS mo┼że imati po─Źasnog predsjednika (predsjednicu).
(2) Po─Źasni predsjednik (predsjednica) jest ─Źastan naslov koji se dodjeljuje iznimno, utemeljitelju (utemeljiteljici) HNS-a ili ─Źlanu (─Źlanici) koji (koja) je svojim djelovanjem na osobit na─Źin obilje┼żio (obilje┼żila) djelovanje HNS-a, pridonio (pridonijela) razvoju i ugledu HNS-a, kao i politi─Źkom ┼żivotu i razvitku Republike Hrvatske u cijelosti.
(3) Po─Źasnog predsjednika (predsjednicu) progla┼íava Sabor HNS-a, na prijedlog Sredi┼ínjeg odbora HNS-a.
(4) Po─Źasni predsjednik (predsjednica) ima savjetodavnu ulogu i prema potrebi predstavlja Stranku u po─Źasnim i drugim prigodama od posebnog zna─Źenja za HNS.
(5) Po─Źasni predsjednik (predsjednica) ─Źlan (─Źlanica) je Predsjedni┼ítva HNS-a.


 

Glavni tajnik (tajnica) HNS-a

 

─îlanak 100.
(1) Glavnog tajnika (tajnicu) HNS-a bira Sredi┼ínji odbor na prijedlog predsjednika (predsjednice) HNS-a na mandat od 4 (─Źetiri) godine.
(2) Glavni tajnik (tajnica) HNS-a za svoj rad odgovara Središnjem odboru i predsjedniku (predsjednici) HNS-a.

 

─îlanak 101.
(1) Glavni tajnik (tajnica) HNS-a:
ÔÇó organizira i koordinira rad tijela HNS-a;
ÔÇó zadu┼żen (zadu┼żena) je i odgovoran (odgovorna) za unapre─Ĺenje organizacijske strana─Źke strukture i unutarstrana─Źke komunikacije;
ÔÇó odgovara za izvr┼íenje odluka predsjednika (predsjednice), Predsjedni┼ítva, Sredi┼ínjeg odbora i Nadzornog odbora HNS-a;
ÔÇó brine se i odgovara Predsjedni┼ítvu HNS-a za rad Sredi┼ínjeg ureda HNS-a;
ÔÇó sudjeluje u pripremi i radu sredi┼ínjih tijela Stranke te priprema i osigurava organizacijske, materijalne i tehni─Źke uvjete za njihov rad;
ÔÇó organizira i koordinira poslovanje HNS-a, poglavito materijalno-financijsko te
ÔÇó obavlja druge poslove u skladu sa Statutom i odlukama vi┼íih tijela HNS-a.
(2) Glavni tajnik (tajnica) HNS-a mo┼że uz suglasnost Predsjedni┼ítva sazvati sjednicu bilo kojega tijela HNS-a ukoliko ocijeni da je sazivanje sjednice potrebno.
(3) U slu─Źajevima du┼że odsutnosti ili sprije─Źenosti glavnog tajnika (tajnice), Predsjedni┼ítvo HNS-a bira me─Ĺu sobom njegovog (njezinog) zamjenika (zamjenicu), na prijedlog predsjednika (predsjednice) HNS-a.

 

 

Savjet HNS-a

 

─îlanak 102.
(1) Savjet HNS-a jest politi─Źko-savjetodavno tijelo, koje raspravlja o politi─Źkim pitanjima, programu i strategiji djelovanja HNS-a, razmatra i donosi zaklju─Źke o svim pitanjima i aspektima dru┼ítveno-politi─Źkog ┼żivota, predla┼że inicijative, daje preporuke i mi┼íljenja te svojim radom pru┼ża pomo─ç tijelima HNS-a.
(2) ─îlanovi (─Źlanice) Savjeta HNS-a biraju se me─Ĺu istaknutim ─Źlanovima HNS-a ili me─Ĺu istaknutim pojedincima koji nisu ─Źlanovi HNS-a, ali dijele ideolo┼íko-programske vrijednosti i na─Źela HNS-a te su se istaknuli svojim znanstvenim i stru─Źnim radom.

 

─îlanak 103.
(1) Savjet HNS-a ima do 35 (trideset pet) ─Źlanova (─Źlanica) koji se na prijedlog predsjednika (predsjednice) HNS-a potvr─Ĺuju na Saboru.
(2) Savjet HNS-a izme─Ĺu svojih ─Źlanova (─Źlanica) bira predsjednika (predsjednicu) Savjeta.
(3) Savjet HNS-a donosi Poslovnik o svojem radu.


(4) Savjet HNS-a sastaje se po potrebi, a najmanje jednom godišnje. Sjednice Savjeta saziva i njima predsjeda predsjednik (predsjednica) Savjeta.
(5) Sjednice Savjeta HNS-a mo┼że sazvati i predsjednik (predsjednica) Stranke.
(6) Predsjednik Savjeta izvještava Predsjedništvo HNS-a o stavovima Savjeta.

 

 

 

Sudovi ─Źasti

 

─îlanak 104.
(1) Sudovi ─Źasti HNS-a osnivaju se na razini ┼żupanijskih organizacija i na razini sredi┼ínjice Stranke. Odluka Suda ─Źasti na razini sredi┼ínjice Stranke je kona─Źna.
(2) Sudovi ─Źasti na razini ┼żupanijske organizacije imaju po 3 (tri) ─Źlana (─Źlanice) i 3 (tri) zamjenika (zamjenice) ─Źlana (─Źlanice).
(3) Sud ─Źasti na razini sredi┼ínjice Stranke ima 5 (pet) ─Źlanova (─Źlanica) i 5 (pet) zamjenika (zamjenica) ─Źlana (─Źlanice).
(4) ─îlanovi (─Źlanice) sudova ─Źasti biraju se u skladu s odredbama Statuta.

 

─îlanak 105.
(1) ─îlanovi (─Źlanice) suda ─Źasti biraju, izme─Ĺu sebe, predsjednika (predsjednicu).
(2) Sudovi ─Źasti djeluju prema Pravilniku o sudovima ─Źasti koji donosi Sredi┼ínji odbor.
(3) Tajnici (tajnice) ┼żupanijskih organizacija du┼żni (du┼żne) su pru┼żiti organizacijsku i administrativnu podr┼íku sudovima ─Źasti na razini svoje organizacije.

 

 

Nadzorni odbor HNS-a

 

─îlanak 106.
(1) Nadzorni odbor HNS-a ima 5 (pet) ─Źlanova (─Źlanica).
(2) Predsjednik (predsjednica) HNS-a saziva konstituiraju─çu sjednicu Nadzornog odbora, na kojoj ─Źlanovi (─Źlanice) Nadzornog odbora izme─Ĺu sebe biraju predsjednika (predsjednicu) Nadzornog odbora i donose Poslovnik o svojem radu.
(3) Nadzorni odbor HNS-a za svoj rad odgovara Saboru Stranke.

 

─îlanak 107.
(1) Nadzorni odbor nadzire zakonitost i statutarnost rada HNS-a i svih strana─Źkih tijela te materijalno i financijsko poslovanje HNS-a.
(2) Nadzorni odbor donosi pravovaljane odluke ve─çinom glasova svih svojih ─Źlanova (─Źlanica).
(3) Predsjednika (predsjednicu) Nadzornog odbora obvezno se poziva na sjednice Središnjeg odbora HNS-a.


(4) Svaki izvje┼ítaj o financijsko-materijalnom poslovanju koji se podnosi nadle┼żnom tijelu HNS-a mora biti popra─çen mi┼íljenjem Nadzornog odbora.

 

 

─îlanak 108.
(1) U slu─Źaju uo─Źenih nepravilnosti, Nadzorni odbor HNS-a ─çe o istome bez odgode, u pisanom obliku, izvijestiti Predsjedni┼ítvo HNS-a i pozvati nadle┼żno tijelo HNS-a da odmah ispravi uo─Źene nepravilnosti.

 

 

Klub zastupnika HNS-a

 

─îlanak 109.
(1) Zastupnici (zastupnice) HNS-a izabrani (izabrane) u Hrvatski sabor formiraju Klub zastupnika HNS-a, ukoliko je to mogu─çe.
(2) Ukoliko nije mogu─çe formirati Klub zastupnika HNS-a, zastupnici (zastupnice) HNS-a izabrani (izabrane) u Hrvatski Sabor nastojat ─çe formirati Klub zastupnika s programski srodnom politi─Źkom strankom ili nezavisnim zastupnicima (zastupnicama).

 

─îlanak 110.
(1) Klub zastupnika HNS-a donosi pravila o radu.
(2) Klub zastupnika HNS-a dvaput godišnje podnosi izvješće o radu Središnjem odboru HNS-a.

 

─îlanak 111.
(1) Zastupnici (zastupnice) HNS-a u Hrvatskom saboru i ─Źlanovi (─Źlanice) Vlade Republike Hrvatske iz redova HNS-a provode politiku Stranke i po┼ítuju odluke Predsjedni┼ítva HNS-a.
(2) Vije─çnici HNS-a u ┼żupanijskim skup┼ítinama i ┼żupani (┼żupanice) te njihovi zamjenici provode politiku Stranke i po┼ítuju odluke predsjedni┼ítva nadle┼żne ┼żupanijske organizacije HNS-a.
(3) Vije─çnici HNS-a u op─çinskim i gradskim vije─çima te op─çinski na─Źelnici (na─Źelnice), gradona─Źelnici (gradona─Źelnice) i njihovi zamjenici (zamjenice) provode politiku HNS-a i po┼ítuju odluke predsjedni┼ítva nadle┼żne podru┼żnice HNS-a.

 

─îlanak 112.
Odredbe ─Źlanaka 109. i 110. na odgovaraju─çi se na─Źin primjenjuju na ─Źlanove predstavni─Źkih tijela jedinica lokalne i podru─Źne (regionalne) samouprave.


 

Odbor za Statut

 

─îlanak 113.
(1) Radi dono┼íenja i izmjena Statuta te autenti─Źnog tuma─Źenja odredbi Statuta HNS-a osniva se Odbor za Statut kao stalno tijelo.
(2) Odbor za Statut ima 5 ─Źlanova (─Źlanica), od kojih su najmanje 2 ─Źlana (─Źlanice) obvezno pravni─Źke struke.
(3) Kandidate za ─Źlanove (─Źlanice) Odbora za Statut predla┼że Sredi┼ínji odbor HNS-a, a biraju se na Saboru HNS-a na rok od ─Źetiri godine.

 

─îlanak 114.
(1) ─îlanovi (─Źlanice) Odbora za Statut izme─Ĺu sebe biraju predsjednika (predsjednicu) i donose Poslovnik o svojem radu kojim detaljno ure─Ĺuju svoje djelovanje.
(2) Odbor za Statut izra─Ĺuje nacrt Statuta, odnosno nacrte izmjena i/ili dopuna Statuta i na zahtjev daje autenti─Źno tuma─Źenje odredbi Statuta koje je obvezuju─çe za sve ─Źlanove HNS-a.
(3) Zahtjev za autenti─Źno tuma─Źenje mo┼że podnijeti predsjedni┼ítvo podru┼żnice, predsjedni┼ítvo ┼żupanijske organizacije i Predsjedni┼ítvo HNS-a te ─Źlanovi HNS-a protiv kojih se vodi postupak pred sudom ─Źasti.
(4) Odbor za Statut donosi ocjenu uskla─Ĺenosti svih poslovnika sa Statutom, na pisani zahtjev bilo kojeg ─Źlana HNS-a.

 

─îlanak 115.
(1) O prijedlogu Statuta ili njegovih izmjena i dopuna na odgovaraju─çi na─Źin se organizira javna rasprava.
(2) Sve primjedbe i prijedlozi iz javne rasprave upu─çuju se Odboru za Statut koji utvr─Ĺuje prijedlog Statuta i upu─çuje ga Sredi┼ínjem odboru HNS-a.
(3) Prijedlog Statuta ili njegovih izmjena i dopuna usvaja Sabor HNS-a.

 

 

Politi─Źka akademija HNS-a

 

─îlanak 116.
(1) Svi ─Źlanovi HNS-a imaju pravo na dodatnu edukaciju i politi─Źko obrazovanje.
(2) Politi─Źka akademija HNS-a je tijelo HNS-a ─Źije je djelovanje usmjereno na dodatnu edukaciju i politi─Źko obrazovanje ─Źlanova (─Źlanica) HNS-a.

 

─îlanak 117.
(1) Radom Politi─Źke akademije HNS-a upravlja voditelj (voditeljica).
(2) Voditelja (voditeljicu) Politi─Źke akademije bira Sredi┼ínji odbor HNS-a na prijedlog Predsjedni┼ítva HNS-a. Voditelj (voditeljica) Politi─Źke akademije po funkciji je ─Źlan (─Źlanica) Predsjedni┼ítva HNS-a.


 

─îlanak 118.
(1) Predsjedni┼ítvo HNS-a, na prijedlog voditelja (voditeljice) Politi─Źke akademije HNS-a, usvaja izvje┼í─çe o radu, godi┼ínji plan rada i financijski plan Politi─Źke akademije.
(2) HNS osigurava sredstva za neometan rad Politi─Źke akademije HNS-a. Predsjedni┼ítvo poma┼że Politi─Źkoj akademiji u prikupljanju sredstava iz drugih izvora, napose me─Ĺunarodnih fondova.

 

─îlanak 119.
(1) Politi─Źka akademija HNS-a donosi Poslovnik o radu.
(2) Sredi┼ínji odbor HNS-a daje suglasnost na Poslovnik o radu Politi─Źke akademije HNS-a.

 

 

Interesni odbori HNS-a

 

─îlanak 120.
(1) Interesni odbori HNS-a mogu se osnovati na svim razinama teritorijalne organizacije HNS-a.
(2) Interesni odbori djeluju s ciljem aktiviranja ─Źlanova (─Źlanica) i simpatizera (simpatizerki) HNS-a, koji dijele iste ili sli─Źne interese (gospodarstvo, kultura, politi─Źki sustav, obrazovanje, znanost, socijalna skrb, ekologija i sl.).
(3) HNS putem svojih interesnih odbora posebno promi─Źe interese ┼żena, mladih i seniora.
(4) Sredi┼ínji odbor HNS-a donosi Pravilnik o ustroju i na─Źinu djelovanja interesnih odbora.
(5) Interesni odbori ┼żena, mladih i seniora donose pravilnike o ustroju i na─Źinu djelovanja koje potvr─Ĺuje Sredi┼ínji odbor HNS-a.

 

─îlanak 121.
(1) Interesni odbori HNS-a mogu se osnovati na razini:
ÔÇó sredi┼ínjice Stranke;
ÔÇó regionalnih saveza;
ÔÇó ┼żupanijskih organizacija;
ÔÇó podru┼żnica.
(2) Odluku o osnivanju interesnih odbora donose nadle┼żna izvr┼ína tijela HNS-a, ovisno o razini teritorijalne organizacije HNS-a.

 

─îlanak 122.
(1) Interesni odbori svoj rad temelje na politi─Źkim na─Źelima HNS-a.
(2) Interesni odbori prate dru┼ítveno-politi─Źke doga─Ĺaje te analiziraju i predla┼żu inicijative i rje┼íenja bitnih pitanja iz svih podru─Źja ┼żivota Republike Hrvatske (politi─Źkog, ekonomskoga, socijalnog, obrambenog, ekolo┼íkog, demografskog itd.).
(3) Nadle┼żna tijela HNS-a donose djelatne programe na svim razinama, nakon konzultacije interesnih odbora, kada god je to mogu─çe.
(4) HNS poti─Źe aktivno djelovanje svojih ─Źlanova (─Źlanica) u interesnim odborima.


 

─îlanak 123.
(1) Broj ─Źlanova (─Źlanica) pojedinoga interesnog odbora nije ograni─Źen.
(2) ─îlanovi (─Źlanice) interesnog odbora izme─Ĺu sebe biraju predsjednika (predsjednicu) odbora.
(3) Ukoliko postoji potreba, interesni odbori mogu anga┼żirati stru─Źnjake (stru─Źnjakinje) ili institucije izvan HNS-a.

 

─îlanak 124.
(1) Interesni odbori istovrsnih interesa na raznim organizacijskim razinama me─Ĺusobno sura─Ĺuju s ciljem ujedna─Źavanja stajali┼íta prema istim pitanjima na svim razinama.
(2) Interesni odbori na vi┼íoj organizacijskoj razini koordiniraju rad odbora na ni┼żim razinama.
(3) Radi uspje┼ínije koordinacije rada interesnih odbora, Sredi┼ínji odbor HNS-a mo┼że, na prijedlog Predsjedni┼ítva, ustanoviti Stru─Źni savjet HNS-a.
(4) Stru─Źni savjet HNS-a jest savjetodavno-organizacijsko tijelo koje se sastoji od predsjednika (predsjednica) interesnih odbora na nacionalnoj razini (sredi┼ínji interesni odbori).

 

─îlanak 125.
(1) Sredi┼ínji odbor HNS-a ─çe na prijedlog Predsjedni┼ítva HNS-a imenovati jednog potpredsjednika (potpredsjednicu) HNS-a za koordinatora (koordinatoricu) rada Stru─Źnog savjeta HNS-a.
(2) Administrativne i tehni─Źko-organizacijske poslove za Stru─Źni savjet HNS-a obavlja Sredi┼ínji ured HNS-a.

 

 

Povjerenik (povjerenica)

 

─îlanak 126.
(1) U jedinicama lokalne samouprave u kojima ne postoji podru┼żnica HNS-a imenuje se povjerenik (povjerenica).
(2) Povjerenika (povjerenicu) imenuje predsjedni┼ítvo nadle┼żne ┼żupanijske organizacije sa zada─çom uspostave, odnosno obnove podru┼żnice te aktivacije postoje─çih ─Źlanova (─Źlanica) HNS-a.

 

─îlanak 127.
(1) Povjerenik (povjerenica) du┼żan je uspostaviti, odnosno obnoviti podru┼żnicu u ┼íto kra─çemu roku, a najdulje u roku od 6 (┼íest) mjeseci od dana imenovanja. Ukoliko povjerenik (povjerenica) ne izvr┼íi svoju du┼żnost u tom roku, predsjedni┼ítvo nadle┼żne ┼żupanijske organizacije imenuje novog povjerenika (povjerenicu).
(2) Sva tijela HNS-a pru┼żit ─çe povjereniku (povjerenici) svu potrebnu pomo─ç u radu, u skladu sa svojim mogu─çnostima i objektivnim okolnostima.
(3) Predsjedni┼ítvo HNS-a imenuje i nadzire rad povjerenika (povjerenice) ukoliko je donijelo odluku o raspu┼ítanju predsjedni┼ítva podru┼żnice HNS-a, odnosno predsjedni┼ítva ┼żupanijske organizacije HNS-a.
(4) Središnji odbor HNS-a imenuje i nadzire rad povjerenika (povjerenice) ukoliko je donio odluku o raspuštanju predsjedništva regionalnog saveza HNS-a.


 

IV. FINANCIJSKO POSLOVANJE

 

─îlanak 128.
(1) HNS mo┼że stjecati prihode od ─Źlanarine, dobrovoljnih priloga (donacija), izdava─Źke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala, organiziranja strana─Źkih manifestacija, imovine u svojem vlasni┼ítvu te iz drugih zakonom dopu┼ítenih izvora.
(2) HNS se mo┼że financirati iz sredstava dr┼żavnog prora─Źuna te prora─Źuna jedinica lokalne i podru─Źne (regionalne) samouprave, na na─Źin i pod uvjetima utvr─Ĺenima Zakonom.
(3) Zabranjeno je primanje dobrovoljnih priloga (donacija) od neimenovanih (anonimnih) izvora.
(4) Financijskim sredstvima iz stavka 1. i 2. ovoga ─Źlanka HNS se isklju─Źivo koristi za ostvarenje ciljeva utvr─Ĺenih Programom i Statutom HNS-a.

 

─îlanak 129.
Predsjedni┼ítvo HNS-a, na prijedlog glavnog tajnika (glavne tajnice), predla┼że Sredi┼ínjem odboru dono┼íenje odluke o visini ─Źlanarine te kriterijima prema kojima se odre─Ĺene kategorije ─Źlanova (─Źlanica) mogu osloboditi pla─çanja ─Źlanarine ili pla─çati umanjenu ─Źlanarinu.

 

─îlanak 130.
Predsjednici (predsjednice) podru┼żnica, ┼żupanijskih organizacija i regionalnih saveza odgovorni (odgovorne) su za organizaciju prikupljanja ─Źlanarina i svih ostalih financijskih obaveza. Tako─Ĺer su za vo─Ĺenje financijskog poslovanja odgovorni prema zakonima i propisima Republike Hrvatske.

 

─îlanak 131.
(1) Financijsko poslovanje HNS-a detaljno se ure─Ĺuje Pravilnikom o financijskom poslovanju, koji donosi Sredi┼ínji odbor HNS-a.
(2) U slu─Źaju prestanka rada HNS-a, imovina HNS-a pripast ─çe Nacionalnoj i sveu─Źili┼ínoj knji┼żnici u Zagrebu.

 

 

V. KANDIDIRANJE I IZBORI

 

─îlanak 132.
(1) Svaki ─Źlan (─Źlanica) HNS-a mo┼że birati i biti biran (birana) u tijela HNS-a na svim razinama, sukladno odredbama pravilnika, poslovnika i Statuta.
(2) Sva tijela HNS-a u pravilu se biraju na razdoblje od 4 (─Źetiri) godine.
(3) ─îlanovi (─Źlanice) tijela HNS-a biraju se tajnim glasovanjem, u odvojenim postupcima za svako tijelo, osim kada je Statutom druga─Źije propisano.
(4) Ukoliko Statutom nije druga─Źije propisano, ─Źlanove (─Źlanice) tijela HNS-a mo┼że razrije┼íiti samo ono tijelo HNS-a koje ih je izabralo,


 

─îlanak 133.
(1) Izbori za sve ─Źlanove tijela HNS-a provode se tajno, u pravilu izme─Ĺu vi┼íe kandidata (kandidatkinja).
(2) Ukoliko se u neko tijelo HNS-a bira jedan ─Źlan (─Źlanica) izabranim se smatra kandidat (kandidatkinja) koji (koja) ostvari natpolovi─Źnu ve─çinu glasova prisutnih ─Źlanova (─Źlanica).
(3) Za tijela HNS-a u koja se bira vi┼íe ─Źlanova (─Źlanica) izabranima se smatraju kandidati (kandidatkinje) koji (koje) dobiju najve─çi broj glasova prisutnih ─Źlanova (─Źlanica), redoslijedom broja dobivenih glasova.
(4) U slu─Źaju da dva ili vi┼íe kandidata (kandidatkinje) osvoje isti broj glasova, na na─Źin da se ne mo┼że utvrditi koji je od kandidata (kandidatkinja) izabran (izabrana), izabranim (izabranom) se smatra pripadnik (pripadnica) podzastupljenog spola, a ukoliko su isti broj glasova osvojila dva pripadnika (pripadnice) podzastupljenog spola izabranim (izabranom) se smatra kandidat (kandidatkinja) mla─Ĺi (mla─Ĺa) od 30 godina.
(5) Ukoliko, u slu─Źaju iz stavka 4. ovoga ─Źlanka, nema kandidata (kandidatkinja) mla─Ĺih od 30 godina ili su oba kandidata (kandidatkinje) mla─Ĺi od 30 godina, izbori se ponavljaju izme─Ĺu kandidata (kandidatkinja) koji su dobili isti broj glasova (drugi krug izbora).

 

─îlanak 134.
(1) U postupku kandidiranja za sva tijela HNS-a mora se voditi ra─Źuna o spolnoj i dobnoj strukturi i teritorijalnoj zastupljenosti, imaju─çi u vidu ugled kandidata i ostvarene rezultate u dosada┼ínjem radu.
(2) U postupku kandidiranja osobito se vodi ra─Źuna o primjeni na─Źela dekumulacije du┼żnosti.
(3) Postupak kandidiranja i na─Źin izbora ─Źlanova tijela HNS-a regulirani su ovim Statutom, Poslovnikom o radu Sabora, Pravilnikom o postupku kandidiranja i izboru tijela HNS-a te odlukama nadle┼żnih tijela HNS-a.

 

─îlanak 135.
(1) U slu─Źaju odustanka od du┼żnosti ili smrti ─Źlana (─Źlanice) tijela HNS-a do sljede─çih izbora njegovo (njezino) mjesto preuzima:
ÔÇó za predsjednika (predsjednicu) HNS-a, jedan od potpredsjednika (potpredsjednica) prema broju osvojenih glasova;
ÔÇó za ostale ─Źlanove (─Źlanice) koji se biraju na Saboru HNS-a, Sredi┼ínji odbor HNS-a imenuje zamjenskog ─Źlana (─Źlanicu);
ÔÇó za ─Źlanove koji se biraju na tijelima HNS-a, ovla┼íteni predlagatelj predla┼że novog kandidata (kandidatkinju).

 

 

Postupak kandidiranja za Europski parlament

 

─îlanak 136.
Predsjedni┼ítvo HNS-a pokre─çe i raspisuje postupak kandidiranja za izbore u Europski parlament, najmanje ┼íest mjeseci prije odr┼żavanja izbora za ─Źlanove (─Źlanice) Europskog parlamenta.

 

─îlanak 137.
(1) Pravo predlaganja kandidata (kandidatkinja) za izbore u Europski parlament imaju sve podru┼żnice HNS-a.
(2) Obrazlo┼żene prijedloge kandidata (kandidatkinja) podru┼żnice upu─çuju svojim ┼żupanijskim organizacijama.


(3) ┼Żupanijske organizacije HNS-a obavljaju selekciju pristiglih kandidatura u skladu s Pravilnikom o kandidiranju i izborima te ih upu─çuju Predsjedni┼ítvu HNS-a.

 

 

─îlanak 138.
Predsjedni┼ítvo HNS-a utvr─Ĺuje listu kandidata za izbore u Europski parlament i upu─çuje je Sredi┼ínjem odboru, koji utvr─Ĺuje kona─Źnu listu kandidata (kandidatkinja).

 

─îlanak 139.
Predsjedni┼ítvo HNS-a imenuje izborni sto┼żer za izbore za Europski parlament.

 

 

VI. AKTI STRANKE

 

─îlanak 140.
(1) Statut je najvi┼íi normativni akt kojim se ure─Ĺuje unutarnji ustroj i djelovanje HNS-a.
Statut se donosi i mijenja na na─Źin propisan ovim Statutom.
(2) Financijsko i materijalno poslovanje HNS-a te djelovanje poduzeća u njezinom vlasništvu regulira se Pravilnikom o financijsko-materijalnom poslovanju, koji donosi Središnji odbor.

 

─îlanak 141.
Sva tijela ustrojstvenih oblika HNS-a, osim predsjednika (predsjednice), donose poslovnik kojim detaljno ure─Ĺuju svoj rad.

 

─îlanak 142.
(1) Tijela HNS-a donose, u skladu sa svojim ovlastima, odluke, zaklju─Źke i naputke.
(2) Odlukom se na op─çi na─Źin ure─Ĺuju pitanja provedbe pojedinih odredaba Statuta. Zaklju─Źkom se ure─Ĺuju pojedina pitanja iz nadle┼żnosti tijela HNS-a, a naputkom na─Źin postupanja tijela HNS-a u odre─Ĺenim situacijama.

 

─îlanak 143.
(1) Statut te izmjene i dopune Statuta objavljuju se u glasilu Stranke ili na drugi odgovaraju─çi na─Źin.
(2) Odluke, zaklju─Źci i naputci tijela HNS-a objavljuju se u izvje┼í─çima tijela ili na drugi odgovaraju─çi na─Źin.
(3) Obveza je HNS-a sve donesene akte u─Źiniti na odgovaraju─çi na─Źin dostupnima svim svojim ─Źlanovima (─Źlanicama).

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

─îlanak 144.
(1) Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.
(2) Tijela HNS-a (podru┼żnice, ┼żupanijske organizacije, regionalni savezi, sredi┼ínja tijela) du┼żna su uskladiti sve svoje akte i dokumente s odredbama Statuta na svojoj prvoj sljede─çoj skup┼ítini, a najkasnije u roku od godine dana od dana dono┼íenja Statuta.

 

─îlanak 145.
Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje va┼żiti pro─Źi┼í─çeni tekst Statuta donesen na 7. Saboru HNS-a od 6. velja─Źe 2005. godine.