Statute

(5) Nadzorni odbor podru┼żnice donosi pravovaljane odluke ve─çinom glasova svih svojih ─Źlanova (─Źlanica).
(6) Predsjednika (predsjednicu) nadzornog odbora obvezno se poziva na sjednice predsjedni┼ítva podru┼żnice.
(7) Ukoliko nadzorni odbor prestane djelovati iz bilo kojega razloga, njegove ovlasti do izbora novih ─Źlanova nadzornog odbora podru┼żnice preuzima nadzorni odbor nadle┼żne ┼żupanijske organizacije HNS-a.

 


Ogranak

─îlanak 36.
(1) Ogranak se osniva na podru─Źju jedinice mjesne samouprave (mjesni odbor, gradska ─Źetvrt, gradski kotar) ili op─çine u kojoj ne postoji podru┼żnica HNS-a.
(2) Predsjednik i predsjedni┼ítvo podru┼żnice, poti─Źu i potvr─Ĺuju osnivanje ogranaka.
(3) Iznimno, ukoliko za to postoje opravdani razlozi, podru┼żnica HNS-a mo┼że predlo┼żiti osnivanje ogranka na podru─Źju vi┼íe jedinica mjesne samouprave. Odluku o tome donosi predsjedni┼ítvo nadle┼żne ┼żupanijske organizacije.

(4) Ogranak se osniva u cilju uspostavljanja u─Źinkovite i djelotvorne teritorijalne organizacije Stranke te ostvarivanja politike i programa HNS-a na razini mjesne samouprave.

─îlanak 37.
(1) Ogranak se osniva kad na podru─Źju mjesnog odbora, gradske ─Źetvrti, gradskoga kotara djeluje najmanje 5 (pet) ─Źlanova (─Źlanica) HNS-a. ─îlanovi (─Źlanice) ogranka ─Źine njegovu skup┼ítinu. Osniva─Źku skup┼ítinu ogranka saziva predsjednik (predsjednica) podru┼żnice.
(2) Skup┼ítina ogranka bira predsjednika (predsjednicu), potpredsjednika (potpredsjednicu) i tajnika (tajnicu) ogranka, koji su zadu┼żeni za organizaciju i rad ogranka.
(3) U ogranku s vi┼íe od 15 (petnaest) ─Źlanova (─Źlanica), skup┼ítina bira predsjedni┼ítvo koje, uz predsjednika (predsjednicu), potpredsjednika (potpredsjednicu) i tajnika (tajnicu) ─Źine jo┼í najmanje 2 (dva) ─Źlana (─Źlanice).
(4) Na sjednice predsjedni┼ítva ogranka obvezno se pozivaju ─Źlanovi tijela mjesne samouprave iz redova HNS-a.
(5) Skup┼ítina ogranka donosi pravovaljane odluke natpolovi─Źnom ve─çinom prisutnih, ukoliko joj prisustvuje 1/3 (jedna tre─çina) ─Źlanova (─Źlanica) skup┼ítine.

─îlanak 38.
Skupština ogranka:
ÔÇó raspravlja i odlu─Źuje o izvje┼ítajima o radu ogranka i njegovih tijela;
ÔÇó utvr─Ĺuje smjernice i ciljeve te donosi program rada ogranka;
ÔÇó raspravlja o neposrednim problemima gra─Ĺana na svojem podru─Źju (male komunalne akcije);
ÔÇó predla┼że kandidate za izbor ─Źlanova tijela mjesne samouprave;
ÔÇó razmatra rad svojih predstavnika u mjesnom odboru;
ÔÇó dogovara akcije na svojemu podru─Źju;
ÔÇó donosi odluku o broju ─Źlanova (─Źlanica) i sastavu predsjedni┼ítva ogranka s vi┼íe od 15 (petnaest) ─Źlanova (─Źlanica);
ÔÇó donosi poslovnik o svojem radu;
ÔÇó po potrebi odlu─Źuje o povjerenju izabranim ─Źlanovima tijela ogranka;
ÔÇó obavlja i druge poslove predvi─Ĺene poslovnikom, Statutom i odlukama vi┼íih tijela HNS-a.

─îlanak 39.
Predsjednik (predsjednica) ogranka:
ÔÇó organizira rad ogranka;
ÔÇó radi na omasovljenju ─Źlanstva, unapre─Ĺenju organizacije i ustroja ogranka;


ÔÇó poti─Źe i brine se za politi─Źko djelovanje i izvr┼íavanje zada─ça ogranka;

ÔÇó odgovara za materijalno i financijsko poslovanje ogranka, u skladu sa Statutom, pravilnikom i odlukama nadle┼żnih tijela HNS-a te zakonima Republike Hrvatske;

┬ę Copyright 2012, All rights reserved, CPP Political Academy