Statute

─îlanak 139.
Predsjedni┼ítvo HNS-a imenuje izborni sto┼żer za izbore za Europski parlament.

 

VI. AKTI STRANKE

─îlanak 140.
(1) Statut je najvi┼íi normativni akt kojim se ure─Ĺuje unutarnji ustroj i djelovanje HNS-a.
Statut se donosi i mijenja na na─Źin propisan ovim Statutom.
(2) Financijsko i materijalno poslovanje HNS-a te djelovanje poduzeća u njezinom vlasništvu regulira se Pravilnikom o financijsko-materijalnom poslovanju, koji donosi Središnji odbor.

─îlanak 141.
Sva tijela ustrojstvenih oblika HNS-a, osim predsjednika (predsjednice), donose poslovnik kojim detaljno ure─Ĺuju svoj rad.

─îlanak 142.
(1) Tijela HNS-a donose, u skladu sa svojim ovlastima, odluke, zaklju─Źke i naputke.
(2) Odlukom se na op─çi na─Źin ure─Ĺuju pitanja provedbe pojedinih odredaba Statuta. Zaklju─Źkom se ure─Ĺuju pojedina pitanja iz nadle┼żnosti tijela HNS-a, a naputkom na─Źin postupanja tijela HNS-a u odre─Ĺenim situacijama.

─îlanak 143.
(1) Statut te izmjene i dopune Statuta objavljuju se u glasilu Stranke ili na drugi odgovaraju─çi na─Źin.
(2) Odluke, zaklju─Źci i naputci tijela HNS-a objavljuju se u izvje┼í─çima tijela ili na drugi odgovaraju─çi na─Źin.
(3) Obveza je HNS-a sve donesene akte u─Źiniti na odgovaraju─çi na─Źin dostupnima svim svojim ─Źlanovima (─Źlanicama).


VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

─îlanak 144.
(1) Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.
(2) Tijela HNS-a (podru┼żnice, ┼żupanijske organizacije, regionalni savezi, sredi┼ínja tijela) du┼żna su uskladiti sve svoje akte i dokumente s odredbama Statuta na svojoj prvoj sljede─çoj skup┼ítini, a najkasnije u roku od godine dana od dana dono┼íenja Statuta.

─îlanak 145.
Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje va┼żiti pro─Źi┼í─çeni tekst Statuta donesen na 7. Saboru HNS-a od 6. velja─Źe 2005. godine.

┬ę Copyright 2012, All rights reserved, CPP Political Academy