„Darovanjem državne imovine jedinicama lokalne samouprave do efikasnijeg upravljanja“

Hitovi: 678

imovina webĐurđevac, 27. svibnja 2015. – „Upravljanje državnom imovinom podrazumijeva pronalaženje optimalnih rješenja koja će dugoročno očuvati imovinu i generirati gospodarski rast. Stoga će Klub zastupnika HNS-a u Hrvatskom saboru do kraja svibnja u saborsku proceduru uputiti Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, kako bi se decentraliziralo upravljanje, ali i rasteretila državna tijela zadužena za taj posao", istaknuo je to Milorad Batinić, predsjednik Kluba zastupnika HNS-a gostujući na tribini u Đurđevcu.

HNS-ovim zakonskim prijedlogom predviđeno je darovanje nekretnina jedinicama lokalne samouprave, i to onih koje se ne koriste ili nisu u funkciji, zatim onih koje nisu od posebnog strateškog gospodarskog i razvojnog interesa za RH, a preduvjet bitan za darovanje jest da te nekretnine budu obuhvaćene odgovarajućim dokumentima prostornog uređenja.

Taj bi se postupak provodio isključivo temeljem odluke Vlade, i to uz prethodno pribavljeno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom te obrazloženi zahtjev jedinice lokalne samouprave, kojem pak mora biti priložen i Plan upravljanja i raspolaganja nekretninama u državnom vlasništvu na području te jedinice lokalne samouprave.
Naime, od osnivanja Hrvatskog fonda za privatizaciju (1992.) do donošenja prvog Zakona o upravljanju državnom imovinom (2010.) prošlo je gotovo dvadeset godina, i u tom razdoblju nije provedeno cjelovito popisivanje imovine, usporeni su reformski procesi hrvatskog gospodarstva, izostalo je stvaranje novih vrijednosti, a nekretnine su svedene na privatizacijske interese i pokušaje nezakonitog bogaćenja pojedinaca.

„Iako su Zakonom iz 2010. i njegovim dopunama 2013. napravljeni određeni iskoraci, koncentracija prava i obaveza u upravljanju imovinom zadržava se na razini države, što generira povećane troškove države, dugotrajnije postupke i nezadovoljstvo lokalne zajednice", istaknuo je Batinić.
Osnovna nit vodilja ovog zakonskog prijedloga jest državna imovina u funkciji stvaranja novih vrijednosti, a da bismo to postigli, potrebno je decentralizirati njezino upravljanje, ali i rasteretiti državna tijela zadužena za taj posao.

„Ovaj HNS-ov zakonski prijedlog plod je HNS-ove koordinacija članova lokalne izvršne vlasti koja je detektirala problem u praktičnoj primjeni postojećeg zakona i ukazala na njegove nedostatke, a potom je u Klubu zastupnika HNS-a izrađen ovakav prijedlog", zaključio je predsjednik Kluba zastupnika HNS-a i potpredsjednik Hrvatskog sabora.
Domaćini događanja bili su Melita Samoborec, predsjednica HNS-ove koprivničko-križevačke županijske organizacije i predsjednik đurđevačkog HNS-a Ivan Hodić.

Tribina je održana u organizaciji Županijske organizacije HNS-a Koprivničko-križevačke županije i Podružnice HNS-a Đurđevac, a u okviru rada 2. odjela Akademije za dodatno obrazovanje iz opće politike.