Održan 3. modul Regionalne političke akademije za mlade

3 regionalna webZagreb, 5. prosinca 2016. - Fondacija Boris Divković uz pomoć CIS-a ( Centre Party International Foundation iz Švedske) je od 25. do 30. studenoga održala treći i posljednji modul 1. Regionalne liberalne političke akademije u Bruxellesu.

Cilj rada akademije je povezivanje mladih liberala sa područja zemalja bivše Jugoslavije kao i njihovo osnaživanje kroz pružanje znanja i vještina koje će im pomoći u njihovom daljnjem političkom angažmanu u političkim strankama, ali i političkom životu zemalja iz kojih dolaze.

Slijedom toga mladi HNS-a i mladi IDS-a su netom prije 3. modula realizirali projekt zajedno sa Savjetom mladih grada Pule na temu: Politička participacije mladih u RH – Hrvatska u europskom kontekstu, čiju su provedbu prezentirali na samoj akademiji.

Također, susreli su se i sa europskim parlamentarcima Ivanom Jakovčićem, Federickom Federleyem i Ilhanom Kyuchyukom sa kojima su razgovarali o raznim temama i problemima. Razgovarali su i sa Danicom Vihinen generalnom sekretaricom European Liberal Youth (LYMEC) organizacije, sa Susanne Hartig, izvršnom direktoricom ELF-a (Europskog liberalnog foruma), kao i sa Philipom Hansenom i Andrewom Burgessom ispred ALDE Party o trenutnom statusu liberalizma u Europi i liberalnim strankama Europe.

Naročito zanimljiv bio je posjet konzultantskoj kompaniji B2 EU gdje se na teme lobiranja i rada unutar Europskog parlamenta razgovaralo sa Ahmetom Turkićem, direkotorom kompanije i sa Anne Ibrišagić, bivšom zastupnicom u EU parlamentu. Mladi su sudjelovali i na panel raspravi pod nazivom : The European Refugee Crisis: Liberal Answers to Challenges in Migration u organizaciji ALDE grupe i ELF-a .

Izvan samog programa akademije predstavnici mladih HNS-a susreli su se i sa nekadašnjim vrlo aktivnim članovima naše organizacije. Riječ je o Ivi Žutić, nekadašnjoj dopredsjednici Mladih HNS-a, koja danas radi kao asistent HNS-ovm zastupniku u EU parlamentu Jozi Radošu i Zvonimiru Klobučaru, nekadašnjem predsjedniku Mladih HNS-a koji danas vodi Regionalnu razvojunu agenciju Slavonije i Baranje.

Na akademiji su sudjelovali predstavnici Naše stranke iz BIH, LDP-a i Nove stranke iz Srbije, LDP-a iz Makedonije, LDP-a Crne gore te IDS-a i HNS-a iz Hrvatske. Predstavnici HNS-a bili su Domagoj Belak, potpredsjednik Mladih HNS-a za međunarodne odnose i Dajan Delić, predstavnik Mladih HNS-a u Središnjem odboru.

© 2012., Sva prava pridržana, Politička akademija HNS-a