Sljedeći regionalni susret vijećnika zemalja Zapadnog Balkana održat će se u Hrvatskoj!

banja luka webZagreb, 6. veljače 2017. – U organizaciji njemačke liberalne zaklade Friedrich Naumann za slobodu od 3. do 5. veljače u Banja Luci održao se regionalni susret vijećnika liberalnih stranaka zemalja Zapadnog Balkana.

Na susretu su razmijenjena iskustva o životnim sredinama i suradnji između vlasti i civilnog sektora, a na samom početku sudionici su iznijeli svoje viđenje situacije u regiji, svojim stranka i državama.

Na temu prostora kao resursa predavala je profesorica s Arhitektonskog fakulteta iz Sarajeva Nasiha Pozder, a aktivist Miodrag Dakić iz Banja Luke o temi suradnje vlasti i civilnog društva.

Susretu su sudjelovali predstavnici liberalnih stranaka zemalja Zapadnog Balkana, a HNS su putem Akademije predstavljali Marina Novaković Matanić, vijećnica u Gradskom vijeću Grada Karlovca i Anđelko Topolovec, načelnik Općine Radoboj.

Na susretu je zaključeno kako će se sljedeći održati u Hrvatskoj.

© 2012., Sva prava pridržana, Politička akademija HNS-a