Seminar za nastavnike Političke akademije HNS-a

nastavnici web biogradZagreb, 24. listopada 2017. - U organizaciji Političke akademije HNS-a pod pokroviteljstvom njemačke liberalne zaklade Friedrich Naumann za slobodu 27. i 28. listopada u hotelu Ilirija, u Biogradu na Moru održat će se seminar pod nazivom „Trening za trenere – kako rade nastavnici Političke akademije HNS-a".

Na edukaciji će biti govora o metodologiji prenošenja znanja, kako rade nastavnici Akademije, na koji način bi isti mogli usavršiti svoj rad, kao i od kojih koraka ili sastavnica se sastoji dobar trening. Također, provest će se i dvije radionice u skupinama koje će na različit način i različitom osobnošću moderirati dva iskusna nastavnika Akademije. Na seminaru će predavati i vanjski predavač s Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Sigurni smo da će ovaj seminar biti više nego koristan za naše nastavnike. Edukaciju provodimo s ciljem kako bi sudionici stekli i usavršili tehnike prenošenja znanja. Koristeći stečene vještine na edukaciji sigurni smo da će Akademijini nastavnici buduće teme seminara moći što uspješnije prezentirati na terenu, te da će im iste pomoći u provođenju kvalitetnih seminara (treninga) na lokalnoj razini.

© 2012., Sva prava pridržana, Politička akademija HNS-a