Metode i prakse selekcije kandidata u strankama

ndi sarajevo webZagreb, 30. listopada 2017. - U Sarajevu je u organizaciji NDI-a održan seminar o selekciji kandidata i upravljanju talentima u strankama.

Tijekom seminara Natalie Chindipha, voditeljica ureda stranke za upravljanje talentima predstavila je proces selekcije kandidata u UK Liberal Democrats. Sjoerd van Gils, predsjednik regionalnog odbora D66 izložio je proces selekcije u svojoj stranci pritom objasnivši principe na kojem se temelji. Na samom kraju, Goran Neralić je predstavio Političku akademiju HNS-a kao primjer dobre prakse u pružanju obrazovnih mogućnosti svojim članovima.

Kao predstavnici HNS-a seminaru su prisustvovali Stjepan Čuraj iz Osijeka, Enriko Parlaj iz Varaždina i Andrej Poropat iz Rijeke.

© 2012., Sva prava pridržana, Politička akademija HNS-a