Statut

 

Glavni tajnik (tajnica) HNS-a

 

Članak 100.
(1) Glavnog tajnika (tajnicu) HNS-a bira Središnji odbor na prijedlog predsjednika (predsjednice) HNS-a na mandat od 4 (četiri) godine.
(2) Glavni tajnik (tajnica) HNS-a za svoj rad odgovara Središnjem odboru i predsjedniku (predsjednici) HNS-a.

 

Članak 101.
(1) Glavni tajnik (tajnica) HNS-a:
• organizira i koordinira rad tijela HNS-a;
• zadužen (zadužena) je i odgovoran (odgovorna) za unapređenje organizacijske stranačke strukture i unutarstranačke komunikacije;
• odgovara za izvršenje odluka predsjednika (predsjednice), Predsjedništva, Središnjeg odbora i Nadzornog odbora HNS-a;
• brine se i odgovara Predsjedništvu HNS-a za rad Središnjeg ureda HNS-a;
• sudjeluje u pripremi i radu središnjih tijela Stranke te priprema i osigurava organizacijske, materijalne i tehničke uvjete za njihov rad;
• organizira i koordinira poslovanje HNS-a, poglavito materijalno-financijsko te
• obavlja druge poslove u skladu sa Statutom i odlukama viših tijela HNS-a.
(2) Glavni tajnik (tajnica) HNS-a može uz suglasnost Predsjedništva sazvati sjednicu bilo kojega tijela HNS-a ukoliko ocijeni da je sazivanje sjednice potrebno.
(3) U slučajevima duže odsutnosti ili spriječenosti glavnog tajnika (tajnice), Predsjedništvo HNS-a bira među sobom njegovog (njezinog) zamjenika (zamjenicu), na prijedlog predsjednika (predsjednice) HNS-a.

 

 

Savjet HNS-a

 

Članak 102.
(1) Savjet HNS-a jest političko-savjetodavno tijelo, koje raspravlja o političkim pitanjima, programu i strategiji djelovanja HNS-a, razmatra i donosi zaključke o svim pitanjima i aspektima društveno-političkog života, predlaže inicijative, daje preporuke i mišljenja te svojim radom pruža pomoć tijelima HNS-a.
(2) Članovi (članice) Savjeta HNS-a biraju se među istaknutim članovima HNS-a ili među istaknutim pojedincima koji nisu članovi HNS-a, ali dijele ideološko-programske vrijednosti i načela HNS-a te su se istaknuli svojim znanstvenim i stručnim radom.

 

Članak 103.
(1) Savjet HNS-a ima do 35 (trideset pet) članova (članica) koji se na prijedlog predsjednika (predsjednice) HNS-a potvrđuju na Saboru.
(2) Savjet HNS-a između svojih članova (članica) bira predsjednika (predsjednicu) Savjeta.
(3) Savjet HNS-a donosi Poslovnik o svojem radu.

© 2012., Sva prava pridržana, Politička akademija HNS-a