Statut

 

Članak 118.
(1) Predsjedništvo HNS-a, na prijedlog voditelja (voditeljice) Političke akademije HNS-a, usvaja izvješće o radu, godišnji plan rada i financijski plan Političke akademije.
(2) HNS osigurava sredstva za neometan rad Političke akademije HNS-a. Predsjedništvo pomaže Političkoj akademiji u prikupljanju sredstava iz drugih izvora, napose međunarodnih fondova.

 

Članak 119.
(1) Politička akademija HNS-a donosi Poslovnik o radu.
(2) Središnji odbor HNS-a daje suglasnost na Poslovnik o radu Političke akademije HNS-a.

 

 

Interesni odbori HNS-a

 

Članak 120.
(1) Interesni odbori HNS-a mogu se osnovati na svim razinama teritorijalne organizacije HNS-a.
(2) Interesni odbori djeluju s ciljem aktiviranja članova (članica) i simpatizera (simpatizerki) HNS-a, koji dijele iste ili slične interese (gospodarstvo, kultura, politički sustav, obrazovanje, znanost, socijalna skrb, ekologija i sl.).
(3) HNS putem svojih interesnih odbora posebno promiče interese žena, mladih i seniora.
(4) Središnji odbor HNS-a donosi Pravilnik o ustroju i načinu djelovanja interesnih odbora.
(5) Interesni odbori žena, mladih i seniora donose pravilnike o ustroju i načinu djelovanja koje potvrđuje Središnji odbor HNS-a.

 

Članak 121.
(1) Interesni odbori HNS-a mogu se osnovati na razini:
• središnjice Stranke;
• regionalnih saveza;
• županijskih organizacija;
• podružnica.
(2) Odluku o osnivanju interesnih odbora donose nadležna izvršna tijela HNS-a, ovisno o razini teritorijalne organizacije HNS-a.

 

Članak 122.
(1) Interesni odbori svoj rad temelje na političkim načelima HNS-a.
(2) Interesni odbori prate društveno-političke događaje te analiziraju i predlažu inicijative i rješenja bitnih pitanja iz svih područja života Republike Hrvatske (političkog, ekonomskoga, socijalnog, obrambenog, ekološkog, demografskog itd.).
(3) Nadležna tijela HNS-a donose djelatne programe na svim razinama, nakon konzultacije interesnih odbora, kada god je to moguće.
(4) HNS potiče aktivno djelovanje svojih članova (članica) u interesnim odborima.

© 2012., Sva prava pridržana, Politička akademija HNS-a