Poslovnik o radu

najava posjet saboru

Temeljem članka 119. Statuta Hrvatske narodne stranke-liberalnih demokrata,
Središnji odbor HNS-a na svojoj sjednici održanoj u Zagrebu 06. listopada
2010. godine usvojio je Poslovnik o radu Političke akademije HNS-a.


Prilog: Poslovnik o radu Političke akademije HNS-a

© 2012., Sva prava pridržana, Politička akademija HNS-a