Program rada

Hitovi: 4462
najava posjet saboru

Na 17. sjednici Predsjedništva HNS-a u mandatu 2017./2021., koja se održala 20. rujna usvojen je prijedlog godišnjeg Programa rada Političke akademije HNS-a za akademsku godinu 2019./2020


Prilog: Program rada 2019-2020