Recept za političko vodstvo i dobru politiku sadrži ideju i snagu

WP 20151217 002 WEBZagreb, 18. prosinca 2015. – U okviru studija MEC-a i Akademije pod nazivom „Upravljanje u institucijama države" održana su predavanja o političkim sustavima i osnovnim pojmovima u političkoj sociologiji. Predavanja su održali profesor Boško Picula s Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld iz Zagreba i profesor Darko Polšek s Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

U uvodnom predavanju na temu političkih doktrina, Polšek je polaznicima približio osnovne pojmove u političkoj sociologiji poput vlasti, moći i legitimnosti. Profesor je posebno objasnio različite osnove legitimnosti političkog poretka među kojima su i političke doktrine. Također, riječ je bilo i o teoriji racionalnog izbora, pri čemu su polaznici izveli niz praktičnih vježbi i raspravljali o prirodi ljudskog ponašanja.

Zatim, profesor Picula je u svom završnom predavanju predstavio oblike demokratskih političkih poredaka. Profesor je razložio različite odnose izvršne i zakonodavne vlasti u predsjedničkim, polupredsjedničkim i parlamentarnim sustavima vlasti. Na samom kraju, Picula je zajedno s polaznicima analizirao sastavnice političkog vodstva i dobre politike. Donesen je zaključak kako neovisno o ideološkom predznaku dobro političko vodstvo uvijek sadrži ideju o tome što se želi učiniti, kao i političku snagu da se ideja provede u djelo.

Sljedeći tjedan održat će se posljednje predavanje u 2015. godini. Od veljače do sada polaznici su imali priliku slušati oko 60 predavanja, čime su došli do polovice studijskog programa.

© 2012., Sva prava pridržana, Politička akademija HNS-a