Jean-Jacques Rousseau: Čovjek je rođen slobodan, a posvuda je u okovima

skolica 26 5Zagreb, 27. svibnja 2015. – Na studiju MEC-a i Akademije, koji se održava uz potporu nizozemske liberalne stranke D66 održana su predavanja profesora Gorana Čulara i Luke Ribarevića.

Opširnije:Jean-Jacques Rousseau: Čovjek je rođen slobodan, a posvuda je u okovima

„Koja razina javnog duga vodi do bankrota“

kotarski 19 5Zagreb, 20. svibnja 2015. – U okviru prvog semestra studija „Upravljanje u institucijama države" završen je i kolegij „Ekonomske politike". Sva predavanja u okviru ovog kolegija održavala su se pod palicom profesora Kristijana Kotarskog sa zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti.

Opširnije:„Koja razina javnog duga vodi do bankrota“

© 2012., Sva prava pridržana, Politička akademija HNS-a